2 september, 2016

Svampens dag – söndag den 3 september 2017

Svampens Dag är ett rikstäckande arrangemang som genomförts årligen sedan starten 2008.

Svampens dag inträffar alltid den första söndagen i september, vilket i år innebär söndag den 3 september 2017.

Inför svampsäsongen 2017 hoppas vi på riktigt mycket svamp i våra skogar och att ni vill göra någon typ av arrangemang i samband med dagen. Det är en lärorik och intressant upplevelse för många och ett bra sätt att nå ut med till allmänheten.

Alla föreningar och organisationer är välkomna att delta. Ni som vill vara med kontaktar Jeanette Södermark som är kontaktperson för Sveriges Mykologiska Förening, så får ni reklam för ert arrangemang på SMF:s hemsida svampar.se

Väl mött i svampskogen och på Svampens Dag 2017!

Jeanette Södermark

SMF:s styrelse
jeanette.sodermark@gmail.com

Svampens dag tidigare år