Naturvårdskurs – Svampar i ett förändrat landskap 15–17 september 2017

Planer på en ny SMF-kurs om svampars roll i naturvården håller på att ta form. SMF anordnar kurser med fokus på naturvård och svampar där vi vill sammanföra forskare, naturvårdsbiologer, mykologer och andra intresserade för att diskutera den nuvarande statusen för olika arter samt olika idéer och konkreta exempel för hur hotade svampars levnadsbetingelser kan förbättras.

På höstens kurs fokuserar vi på sambanden mellan svamparnas mångfald och vad som händer i marksvampssamhällen när deras livsmiljö förändras. Hur påverkas de ekologiska sambanden mellan svampar och kolflöden i marken och kan marksvampssamhället klara en störning?

Denna typ av frågor belyser vi med föredrag från forskare och tittar på konkreta exempel i fält. Under helgen kommer vi även att lära oss mer om naturvårdsintressanta arter och deras ekologi.

Preliminärt planeras kursen hållas i Uppland 15–17/9 2017 men alla delar har ännu inte fallit på plats. Låter det intressant? Skicka i så fall en intresseanmälan till Elisabet Ottosson i SMF-styrelsen [e.ottosson.work@gmail.com] snarast, så kommer du att få mera information. Läs mer i SMT 1-2017