Workshop – Identifiering av naturvårdsintressanta vedsvampar 17–19 november 2017

Vedsvampar, så som tickor och skinn är de främsta nedbrytarna av död ved. Intensivt brukande av skog har lett till att artmångfalden av vedsvampar har minskat i det brukade skogslandskapet, vilket i sin tur lett till att flera arter nu är hotade. Som naturvårdsarter är flera vedsvampar ganska lätt-identifierade, medan andra behöver mer noggrant bestämningsarbete.

Under den här helgen kommer vi att fokusera på identifiering av naturvårdsintressanta tickor och vedsvampar, deras förväxlingsarter och några av de vanligare arterna. Vi kommer även att diskutera konceptet av naturvårdsarter, vad de indikerar och hur detta används i praktiken. Vi kommer att fokusera på makroskopiska karaktärer men även titta närmare på hur man mikroskoperar svårbestämda arter. Under helgen gör vi även kortare fältbesök – men ta gärna med dig eget material som du samlat under säsongen!

Nivå: Workshopen riktar sig till dig som har en del vana av bestämningsarbete och det är en fördel om du som vill mikroskopera dina egna kollekter tar med eget mikroskop. Om du inte har eget mikroskop så ange detta vid anmälan.

Läs mer om avgifter och anmälan här