Biologisk mångfald – hur kan vi lyckas?

Idag 22 maj är det den biologiska mångfalden dag. Läget är allvarligt. De artinriktade ideella föreningarna i Sverige har tagit fram ett gemensamt yttrande.

Nu i maj kom den globala rapporten om tillståndet för biologisk mångfald i världen, från FN:s expertpanel IPBES. Senast det hände var år 2005. Därtill har Sverige tagit fram sin EU-rapportering av tillståndet i Sverige, något som görs vart sjätte år. Se Naturvårdsverkets pressmeddelande. Det är sorglig och förskräckande läsning. Samtidigt har vi en statsbudget i år som skär ned naturvårdens resurser drastiskt.

Läs texten från BIOSAM – den samlade artinriktade ideella naturvården – här.

Tulpanskål (Microstoma protractum). Foto Kristopher Lipinski.