Mykologivecka i Uppland

Uppsala Viks Mur 29, Uppsala

Välkommen till 2022 års Mykologivecka!. Veckan är förlagd till det naturskönt belägna Wiks slott vid en utlöpare av Mälaren mellan Uppsala och Enköping. Här finns arbetslokaler, matsal och boende samlat och det är nära till många olika slags svamplokaler.  Uppsala Svampklubb bildades 1980 och har som sitt främsta syfte att Läs mer…

XXV Nordic Mycological Congress i Skåne

XXV Nordic Mycological Congress i Skåne 2021  (Lunds universitet, Göteborgs universitet, Puggehatten) sköts upp till i år. Ny inbjudan skickas ut under våren 2022. Foto: Michael Krikorev

Tajgans vedsvampar: fullbokad- men reservlista finns!

Idre

Kursen är fullbokad, men anmäl dig gärna till reservlistan! OBS! det står feldatum i SMT. Rätt datum är 29 september- 2 oktober. Norra Dalarna är hårt brukat skogslandskap som dock för Svealands del är det område som har störst Stora Enso samt Billerud Korsnäs. Länsstyrelsen Dalarna har skyddat ca 4,5 Läs mer…