Musseronernas värld – Tricholoma-workshop i Östergötland. Fullbokad!

Kursen är fullbokad. Musseroner kan vara krångliga att artbestämma varför vi inbjuder till en Tricholoma-workshop under ett förlängt veckoslut i oktober. Vi utgår från en kursort i Östergötland (ännu ej bestämd) där vi upprättar ett tillfälligt lab. Ta gärna med eget mikroskop och relevant litteratur. Workshopen kommer att bestå av Läs mer…

Workshop- Sekvensera dina svampfynd; från fruktkropp till sekvens!

Artdatabanken och Biocentrum på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala

Fler och fler fascineras av svamparnas mångfald. De senaste årens molekylära bestämningsmetoder har visat att tidigare skattningar av antalet svampar i världen legat rejält i underkant. Dessutom kan flera arter vara svårbestämda i fält och ofta har man kunnat bekräfta och beskriva nya arter baserat på molekylär identifiering när man Läs mer…

Vedsvampsworkshop #5

Vi bedömer att kursen går att genomföra enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men med ett begränsat antal deltagare. Mer Information om kursen kommer senare på hemsidan.