11 februari, 2018

Mykologiveckan

Mykologiveckan 2018 ägde rum i Dalarna 3–9 september.

Klubbsvamp under gran vid Alderängarna. Foto: Dan Broström.

Antal fyndrapporter till Artportalen: 2982
Antal arter: 649

Artlista mykologiveckan 2018, sorterat på svenska namn (PDF)

Artlista mykologiveckan 2018, sorterat på vetenskapliga namn (PDF)

Artlista mykologiveckan 2018, kalkylblad (MS Excel)

 

Tidigare genomförda mykologiveckor