31 maj, 2018

SMF lagring av personuppgifter

SMF för ett medlemsregister. Liksom alla föreningar är SMF skyldig att kunna redovisa lagringen av personuppgifter om medlemmar. Vi lagrar personuppgifter om dig så länge som du är medlem. Ansvariga i SMF är styrelsen.

Varför?

Huvudsyftet är att upprätthålla ett aktuellt medlemsregister, så att vi kan skicka ut Svensk Mykologisk Tidskrift, hålla reda på medlemsavgifter och andra betalningar, tipsa om mykologer i olika landsdelar, ta direkt kontakt, och liknande saker som hör en förening till. Det innebär också att vi skickar namn och adress till de som distribuerar tidskriften.

Kan jag göra något åt det här om jag skulle vilja?

Du kan begära ett utdrag av de uppgifter som berör dig (se listan nedan). Du kan begära att informationen rättas, eller raderas. Hör bara av dig till SMF via e-post: smf@svampar.se. Du har även rätt att lämna in ev. klagomål till Datainspektionen.

Vilka personuppgifter lagras om mig?

De uppgifter vi lagrar i medlemsregistret är:

Namn
Gatuadress/postbox/postlåda
Postnummer & postort
Land
Telefon
E-post
Hemsida
Senast betalt
Medlemskategori
Anmärkning

 

Har du bytt adress m.m.?

Skicka dina nya uppgifter till föreningens kassör Ingrid Högberg (ihgsvamp@gmail.com).