2 september, 2016

Tidskrift

Svensk Mykologisk Tidskrift publicerar originalartiklar med mykologisk anknytning, företrädesvis med svenskt och nordeuropeiskt intresse. Artiklarna bör vara skrivna så att även en oinvigd men intresserad läsare skall ha utbyte av dem. Redaktionen välkomnar manuskript och bilder och besvarar gärna tankar kring manusideer och diskuterar frågor som uppkommer i samband med manusskrivandet. Inga honorar utbetalas.

SMT 3-2016SMT 2-2016SMT 1-2016SMT 3-2015SMT 2-2015SMT 1-2015 SMT 3-2014 SMT 2-2014 SMT 1-2014SMT 3-2013SMT 2-2013SMT 1-2013SMT 3-2012 SMT 2-2012 SMT 1-2012 SMT 3-2011 SMT 2-2011 SMT 1-2011 SMT 3-2010 SMT 2-2010 SMT 1-2010 SMT 3-2009 SMT 2-2009 SMT 1-2009 SMT 3-2008 SMT 2-2008 SMT 1-2008 SMT 3-2007 SMT 2-2007 SMT 1-2007 SMT 3-2006 SMT 2-2006 SMT 1-2006 SMT 3-2005 SMT 2-2005 SMT 1-2005