2 september, 2016

Aktiviteter

 

Aktiviteter och kurser 2018

 • 16 ‒ 18 februari: Mikroskoperingskurs i Göteborg
 • 17 – 18 mars: SMF:s Mykologihelg och årsmöte.
 • 17 – 19 augusti: SMF:s Naturvårdskurs i Norrbotten. Tema ekologisk kompensation. Info och anmälan i SMT 2018-1.
 • 19 – 26 augusti: Svampresa till Ryssland.
 • 26 augusti – 1 september: Europeisk Lactarius/Russula-kongress i Borgsjö.
 • 30 augusti – 2 september: SMF:s fältkurs med tema vedsvampar (Dalarna). Info och anmälan i SMT 2018-1.
 • 2 september: Svampens Dag.
 • 3 – 9 september: Mykologivecka i Dalarna. Info och anmälan i SMT 2018-1.
 • 21 – 23 september: SMF-kurs om gräsmarkssvampar i Småland. Info och anmälan i SMT 2018-1.
 • 2 – 16 oktober: Svampresa till Japan. Kontakta Göran Thor, SLU, ArtDatabanken för intresseanmälan och mer information, goran.thor@slu.se
 • 25 – 28 oktober: SMF-kurs om jordstjärnor och röksvampar på Gotland. Info och anmälan i SMT 2018-1.
 • 9 – 11 november: Vedsvampsworkshop i Dalarna. Info och anmälan i SMT 2018-1.

Öppna aktiviteter 2018 som PDF

Aktiviteter och kurser 2017