Funderingar runt mikroskopköp

– Jan Nilsson

Funderar du på att införskaffa ett mikroskop? Då finns det några saker som du bör fundera på, innan du slår till. Det är flera frågor du bör ställa dig innan du bestämmer dig för ett köp. Låt oss därför göra en liten genomlysning av problemet. Låt mig dock säga att följande råd endast avser mykologisk arbete, dvs. studier av svampar.

Mikroskop

Observera att jag här endast tar upp frågor som rör ljusmikroskop, dvs. där ljuskällan är placerad i underkant av stativet och ljuset går uppåt, passerar ett preparat, och slutligen, via en tub, når dina ögon. Med begreppet mikroskop brukar man även inkludera s.k. stereomikroskop eller luppar, som har en betydligt lägre förstoring och endast avser undersökning av makrodelar av svamp (ex. lameller, hatt- eller fotytor). Sådana mikroskop behandlas inte här, utan i den följande texten berörs endast ljusmikroskop som arbetar med förstoringar mellan 100 – 1000x.

Okular

Foto: Monica Svensson

Högst upp på mikroskopet sitter okularet. Det är det du tittar i och som befinner sig mycket nära ditt öga. De okular man använder brukar ha en förstoring på 10 eller 15x. Den totala förstoringen i mikroskopet får man om man multiplicerar okularförstoringen med objektivförstoringen. Om du använder ett objektiv med 100x förstoring och ett okular med 10x blir den totala förstoringen 100 x 10, dvs 1000x. Om du istället använder ett okular på 15x förstoring, blir den total förstoringen 1500x.

Då är det väl bäst att ha okular på 15x förstoring? Icke! Ett ljusmikroskop kan i praktiken inte förstora mer än 1000x eftersom de fysikaliska lagarna sätter stopp vid 1000x. Det innebär att upplösningen av en ”mikroskopbild” på 1500x inte är bättre än en bild på 1000x. Enligt min mening behöver du därför i första hand okular med 10x förstoring. Om du däremot funderar på en andra uppsättning, kan du kanske använda 15x okular, men då på förstoringar under 1000x. Egentligen är det bättre att lägga pengarna på ett bra 10x okular än dubbla uppsättningar av ”sämre” okular. Ett dyrare okular brukar i allmänhet ha bättre kantskärpa än de billigare.

Objektiv

Objektivet är den i särklass viktigaste delen på ett ljusmikroskop. Det finns en uppsjö av olika objektiv i varierande prisklasser. För svampstudier behöver du emellertid inte de dyraste och mest avancerade. Ett bra ljusmikroskop brukar vara utrustat med 4 eller 5 objektiv. Alla objektivplatser behöver inte vara utnyttjade varför man ofta ser mikroskop med 3 eller 4 objektiv, med utrymme för ytterligare 2. Objektiven med lägre förstoring än 100x brukar vara torrobjektiv, medan 100x objektiven är s.k. oljeobjektiv. Torrobjektiven har alltid en liten luftspalt mellan täckglas och frontlins. När man använder 100x objektiv brukar den extremt tunna luftspalten mellan frontlins och täckglas ersättas med s.k. immersionsolja. Anledningen är att förhindra ljusbrytningsfel vid den höga förstoringen. För att kunna använda ett mikroskop vid förstoringar på 1000x måste du ha ett oljeimmersionsobjektiv för att få bra resultat. Förutom 100x objektivet bör du ha ytterligare 2 objektiv, nämligen ett på 10x och ett på 40x.

Om du har gott om pengar ska du även fundera på att ha faskontrastobjektiv. I sådana fall på 40x och 100x objektiven. Med ett fasljusobjektiv kan du studera färglösa, genomskinliga preparat utan att först infärga dem. Du ser då preparaten som gråaktiga skuggor. Fasljusobjektiv är naturligtvis dyrare än vanliga objektiv, men inte nödvändiga för svampstudier eftersom du alltid kan färga dina preparat med olika kemikalier.

Foto: Michael Krikorev

Monokulärt-, binokulärt eller trinokulärt mikroskop

Okularen, som sitter närmast dina ögon, är nedstuckna i en tub. Om ditt mikroskop har en (1) tub, kan du bara titta med ett öga. Mikroskopet är då monokulärt. Om det däremot finns 2 tuber kallas det för binokulärt och du kan då titta med båda ögonen i ditt mikroskop. Det är naturligtvis att föredra och idag använder de flesta mykologer binokulära mikroskop. Men, ibland kan det finnas en tredje tub. Du kan då använda ett ”tredje” öga som ex. en kamera eller ett USB-okular. Det används alltså för att ta bilder. Normalt placeras en kamera eller ett USB-okular i tuben precis som ett okular. Det kan naturligtvis även användas på ett binokulärt mikroskop, men då finns det ända bara plats för ett öga att studera preparatet. Om du räknar med att fotografera mycket, välj ett trinokulärt mikroskop. Det är värt den merkostnaden.

Nödvändiga tillbehör

Det finns framför allt två olika tillbehör som jag rekommenderar. Dels ett korsbord och dels ett mätokular (som används för att mäta ex. sporstorlekar). Korsbordet är nödvändigt! Ett korsbord är det bord där du lägger det färdiga preparatet. Ett färdigt preparat består av ett objektglas där själva preparatet placeras. Sedan tillförs oftast någon kemikalie, ex. ett färgämne eller ibland bara vatten. Ovanpå detta placeras till sist ett täckglas och därefter krossas preparatet med försiktighet (täckglaset får inte krossas!). Det är alltså detta som är det färdiga preparat, som placeras på korsbordet. När du sedan granskar det hela i mikroskopet behöver du flytta runt objektglaset för att kunna se de olika partierna av ditt preparat. Att flytta runt objektglaset för hand, låter sig inte göras. Istället använder du korsbordet, som har två olika skruvar/rattar som flyttar hela korsbordet i sid- eller djupled. Ett måste! (De flesta mikroskop är idag redan utrustade med korsbord när de säljs.) Mätokular behövs i regel inte om du investerar i ett USB-okular som kan utföra mätningar i den bild som överförs till datorn.

Marknaden för ljusmikroskop

Idag finns ett stort utbud av olika mikroskop på den svenska marknaden. På senare år har utbudet ökat markant och det finns många prisvärda mikroskop. Jag vill inte här rekommendera något särskilt, men jag vill däremot varna för de billiga ”leksaksmikroskop” runt 1000-lappen. Detsamma gäller också för USB-mikroskop och andra handhållna mikroskop som absolut inte kan nyttjas för stora förstoringar. Nej, om du ska köpa ett mikroskop för svampstudier måste du vara beredd att betala närmare 10 000 kronor och uppåt. Vilket du köper får du själv avgöra, men nedan finns flera länkar till återförsäljare där du kan granska den tekniska utrustningen de besitter. Kom dock ihåg följande:

 1. Binokulärt, kanske trinokulärt om du ska fotografera.
 2. Minst 3 objektiv, 10x 40x och 100x (fasljus om du har råd)
 3. Okular 10x
 4. Belysning LED
 5. Korsbord

Något som inte är nämnt ovan är problematiken med att mäta delar av ditt preparat, vanligen sporer. En spor är ofta mellan 5 – 20 tusendels millimeter stor. Det krävs därför att din mätutrustning är kalibrerad. En kalibrering måste alltid utföras innan du kan mäta. Ditt mätokular (eller USB-okular) måste kalibreras för varje objektiv du använder. Har du 4 olika objektiv måste 4 kalibreringsmätningar göras. För att utföra en sådan krävs en exakt skala att kalibrera mot. För ändamålet används en s.k. ”mikrometerskala”. Det är ett objektglas som har en inristad skala med en indelning av 100-dels millimetrar. Exakt hur du genomför en sådan kalibrering berörs inte här, MEN det kan vara en bra i idé att även investera i en mikrometerskala så att du kan kalibrera din utrustning. När du väl har köpt ditt mikroskop rekommenderas att du köper skriften ”Svamp under mikroskopet. En handledning vid studiet av storsvampar”, som säljs av SMF. Där finns en noggrann genomgång av mikroskopet och även en handledning om hur du kalibrerar din mätutrustning.

Länkar och tips

 1. Swedmed
  Här finns många bra mikroskop i olika tillverkningsserier. Titta gärna på OBL- serien. (Kanske OBL135 eller OBL137 som är trinokulära)?
 2. Astrosweden
  Här finns många bra mikroskop i olika tillverkningsserier. Titta gärna på OBL- serien. (Kanske OBL135 eller OBL137 som är trinokulära)?
 3. Frugo
  BRESSER Bioscience 40-1000X Trinokulär, kan var ett kap. Är försett med korsbord.
 4. Sagitta
  Sagitta är ett fabrkat som funnit på den svenska marknaden under många år. Privärda. Mikroskop trinokulärt SL-700, Mikroskop trinokulärt SL-700. Ett kap? Försett med korsbord. Sagitta säljer även fasljustillbehör. Ex. Art.nr 62271
 5. Mikrometerskala till ett överkomligt pris hittar du hos Astrosweden. Om du köper – var rädd om den!!!