Mykologihelgen brukar hållas andra helgen i mars. Under möteshelgen delas även Guldkniven ut. Den som vill föreslå mottagare av Guldkniven ska göra det skriftligt till styrelsen senast sex veckor före årsmötet.

Igelkottsröksvamp(Lycoperdon echinatum)
Foto: Michael Krikorev

På grund av rådande pandemi fick SMF i år göra som alla andra: årsmöte och föreläsningar på distans. Lördagen de 6 mars 2021 loggade ett drygt 50 tal intresserade in via en Zoom-länk för att lyssna på föredrag.  

Vid det påföljande årsmötet deltog 28 medlemmar. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och ny styrelse valdes. Flertalet ”gamla” valdes om, men ett par nya ledamöter valdes in.

Styrelsen vill tacka alla som deltog i ”Mykologilördagen 2021”. Inför nästa Mykologihelg med årsmöte hoppas vi att pandemin är under kontroll och att vi kan ses ”in real life” någonstans i Sverige.