Mykologihelgen brukar hållas andra helgen i mars. Under möteshelgen delas även Guldkniven ut. Den som vill föreslå mottagare av Guldkniven ska göra det skriftligt till styrelsen senast sex veckor före årsmötet. Den som vill kan även föreslå en ny hedersmedlem även detta ska göras skriftligen till styrelsen senast sex veckor före årsmötet.

På grund av pandemin har Mykologihelgen hållits på distans de senaste åren. Helgen har istället valts att kallas för Mykologilördag. Även 2024 hölls årsmötet och föreläsningar digitalt . Se programmet nedan.

Igelkottsröksvamp (Lycoperdon echinatum)
Foto: Michael Krikorev

Program