Mykologihelgen brukar hållas andra helgen i mars.

Igelkottsröksvamp(Lycoperdon echinatum)
Foto: Michael Krikorev

Den 7-8 mars 2020 hölls Mykologihelgen i Umeå. Huvudtemat för mykologihelgen var ”Taigans svampar”. Förutom intressanta föredrag informerades medlemmarna om 2020 års Mykologivecka, samt senaste nytt från Artdatabanken.

Detta och mycket mer ägnade vi oss åt under årets Mykologihelg!

Rapport från Mykologihelgen och årsmötet 2020

Mykologihelgens program 2020

Mer info:

Klicka här för att läsa mötesprotokollet för 2020 och andra årsmöteshandlingarna.