Mykologihelgen brukar hållas andra helgen i mars. Under möteshelgen delas även Guldkniven ut. Den som vill föreslå mottagare av Guldkniven ska göra det skriftligt till styrelsen senast sex veckor före årsmötet.

På grund av pandemin har Mykologihelgen hållits på distans de senaste åren. Helgen har istället valts att kallas för Mykologilördag. Även 2023 så hölls årsmötet och föreläsningar digitalt via Zoom.

Igelkottsröksvamp (Lycoperdon echinatum)
Foto: Michael Krikorev
Hej medlem, vill du ha årsmöteshandlingarna?

Vid begäran kan handlingarna skickas ut via e-post efter hänvändelse till styrelsen smf@svampar.se