Mykologihelgen brukar hållas andra helgen i mars. Under möteshelgen delas även Guldkniven ut. Den som vill föreslå mottagare av Guldkniven ska göra det skriftligt till styrelsen senast sex veckor före årsmötet.

På grund av rådande pandemi fick SMF göra som alla andra under 2021; hålla årsmöte och föreläsningar på distans. Även 2022 kommer årsmötet och föreläsningar att hållas digitalt via Zoom.

Igelkottsröksvamp (Lycoperdon echinatum)
Foto: Michael Krikorev

Mykologihelgen 2022

Lördagen den 12:e mars 2022 kan du som medlem delta på mykologihelgen via videolänk. Intressanta föreläsningar och årsmöte äger rum under dagen. Program kommer finnas på denna sida i god tid innan mötet. Tiderna som gäller:

  • Lördag 12/3 kl. 15:30: Årsmöte. Dagordning finns i senaste numret av SMT. För att delta på årsmötet krävs att du är medlem och att du anmäler dig på följande länk i god tid innan mötet börjar: https://slu-se.zoom.us/meeting/register/u50sf-ypqTwpHtyLVpUUzRESZZtri-BMWI9M

    Du får då ett mejl med en länk som du klickar på när du ska ansluta till årsmötet som börjar kl. 15.30.

Välkomna!
/Styrelsen

Mykologihelgen – program

10.00-10.10     Inledning och presentation av programmet

10.10-10.50     Henrik Nilsson (Göteborgs universitet) – ”Mellan myensk och myling”

11.00-11.40     Elisabet Ottosson (ArtDatabanken) – Svamp : Svampnycklar, svampväkteri och svampsekvensering

11.45-12.25     Anders Janols (Idkerberget) – Ängssvampsmarker i Dalarna

LUNCHPAUS

13.15-14.00     Ivona Kautmanová (Natural History Museum, Bratislava) – The genus Clavaria

14.10-14.40     Anders Hildingsson (Länsstyrelsen i Jönköpings län) – Svampar i myndigheternas naturvårdsarbete

14.40-15.00     Fototävling + lite om årets verksamhet i SMF