Svensk Mykologisk Tidskrift är sedan 2005 föreningens tidskrift. Den ersatte då den tidigare medlemsskriften Jordstjärnan. SMT ägs av Sveriges Mykologiska Förening och  publicerar originalartiklar med svampanknytning med svenskt och nordeuropeiskt intresse. Tidskriften framställs med bidrag från Tore Nathorst-Windahls minnesfond och erhålls genom med­lemskap i SMF.

SMT kommer ut med fyra nummer per år, varav två är tryckta i färg (nummer 2 och 3) och två är svart/vita (nummer 1 och 4). Färgnumren innehåller längre, illustrerade svamp- och områdespresentationer, bokpresentationer och annat av mykologiskt intresse, medan de svartvita numren huvudsakligen utgörs av föreningsinformation.

Alla utgivna nummer av SMT publiceras i efterhand (ca ett-två års fördröjning) på SMF:s hemsida (under menyn Tidskrift). De finns likaså att tillgå som en nedladdningsbar fil (pdf) via SMF:s webshop. Denna fil uppdateras vart femte år, senaste uppdatering var 2015.


Redaktion

Redaktör & ansvarig utgivare
Mikael Jeppson
Lilla Håjumsgatan 4
461 35 TROLLHÄTTAN
070-2218314
jeppson@svampar.se

Jan Nilsson
Smeberg 2
457 50 BULLAREN
0525-20972
janne@bullaren.eu

Ellen Larsson
Grinddalen 14 459 93
Ljungskile
070-2641515
ellen.larsson@bioenv.gu.se

Foto: Diana Miscevic
NummerManusstoppUtkommer (ca)
1(svartvitt)1 mars1 april
2(färg)1 maj1 augusti
3(färg)1 oktober15 december
4(svartvitt)15 november15 december