Sveriges Mykologiska Förening (SMF)

är en ideell rikstäckande förening för alla som är intresserade av svampar och mykologi.

SMF strävar efter

att gynna svensk mykologi och därigenom bidra till en positiv utveckling för svampar och naturen i sin helhet.

SMF verkar för

Föreningens syfte definieras i stadgarna (senast reviderade 2019):

 • bättre kännedom om Sveriges svampar
 • bättre kännedom om svampars roll i naturen
 • effektiv svensk naturvård, såväl för svampar som för naturen i sin helhet
 • god hänsyn till naturen när man är ute i skog och mark
 • goda kontakter mellan lokala svampföreningar och svampintresserade
 • goda kontakter med mykologiska föreningar i utlandet
 • god samverkan med mykologisk forskning
 • god samverkan med föreningar för naturvård och för andra organismgrupper.

Verksamhet

SMF fokuserar bland annat på att:

 • arbeta för att svampar ska få samma status i naturvården i landet som fåglar och kärlväxter
 • vara med och driva på i olika naturvårdsfrågor, ofta i samverkan med andra föreningar
 • samordna arbetet med att arrangera den årliga mykologiveckan, någonstans i landet
 • årligen ordna flera mykologi- och naturvårdskurser
 • vissa år ordna en utlandsresa
 • ge ut mykologiska publikationer
 • medverka i att ta fram digitala hjälpmedel för artbestämning
 • ta fram nya svenska svampnamn, genom Svenska växtnamnskommitténs arbetsgrupp.
Kontaktuppgifter till styrelsen, revisorer och valberedning
Stadgar
Föreningens historia

Föreningens bankgiro-nummer och info om medlemskap finner du här: