Länkar

Artportalen
Rapportera in dina fynd och kika på andras.

Danmarks svampeatlas
Dansk databas fylld med artinformation, bilder och uppgifter om arters utbredning. Det finns även en app för information och artbestämning där du kan få ett namnförslag på ditt fynd utifrån automatisk bildigenkänning,

Dyntaxa
Sök svampnamn i svensk taxonomisk databas.

Indexfungorum
Taxonomi, nomenklatur m.m.

Mycobank
Taxonomi, nomenklatur m.m.

Artfakta
Sök information om rödlistade arter.

Artebstämning: skogsvaxskivlingar
Nyckel för skogsvaxskivlingar i Artfakta.

Artbestämmning: stjälkröksvampar
Nyckel för stjölkröksvampar i Artfakta.

Svampguiden
Bilder och beskrivningar av svampar

Svamp-klapp
En Facebookgrupp. Svampfokuserat diskussionsforum där du kan få hjälp med artbestämning av ditt svampfynd.

Svampkonsulenternas riksförbund
Riksföreningen för Sveriges svampkonsulenter

Svampkonsulent Norr
Svampkonsulenternas norra sektion

Svamplitteratur

En privat Facebookgrupp där det tipsas om mykologisk speciallitteratur, artiklar, bestämningsnycklar m.m.

Lokala svampklubbar och föreningar i Sverige

Vår karta över lokala organisationer med länkar till dem.

Internationella och utländska svampklubbar och föreningar

Norges sopp-og nyttevekstforbund
Norges mykologiska förening

Journées européennes du Cortinaire
Europeiska mymologer studerar Cortinarius

Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Danmarks mykologiska förening

Appar

Gissasvampen (enbart Android)
Med denna quiz-app kan du lära dig upp mot 200 av våra svenska arter av svamp, både på svenska eller deras vetenskapliga namn.  

Svampguiden (Android och iOS)
Svampguiden är en svampbok för din telefon med bilder och beskrivande texter för över 200 svamparter.