I Sveriges finns samlingar av svampar i våra offentliga herbarier. Om man vill veta vilka arter som finns i respektive herbarium kan man söka sig fram via databasen Virtuella herbariet.

Där framgår också ungefär hur stor del av respektive herbariums samlingar som hittills digitaliserats.

Herbarium GB

Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet
Kontakt: Förste museiintendent i mykologi Ellen Larsson

Herbarium LD

Biologiska Museet, Lunds universitet
Kontakt: Assistant Museum Director Ulf Arup

Herbarium OHN

Biologiska museet i Oskarshamn
Kontakt: Herbarium.OHN@telia.com

Herbarium S

Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm
Kontakt: herbarium@nrm.se
Tillfälligt stängt på grund renovering.

Herbarium UME

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet
Kontakt: Herbariesamordnare Katarina Stenman

Herbarium UPS

Evolutionsmuseet, Uppsala universitet
Kontakt: Förste museiintendent Stefan Ekman & museiintendet Åsa Kruys