Styrelsen

Mail till styrelsen: smf@svampar.se om inget annat anges.

Diana Miscevic
Ordförande
073-896 85 90

Majken Ekstrand

Mikael Jeppson
Vice ordförande
070-221 83 14

Gabriella Fjordmark Lerne

Björn Larsson
Sekreterare

Anders Hildingsson

Eva Lundell
Kassör
070-589 89 03

Revisorer

Erica Hästdahl

Esbjörn Eriksson Långström

Suppleanter

Claes Ingvert
styrelsesuppleant

Simon Rung
styrelsesuppleant

Rolf Libelius
revisorssuppleant
070-206 66 83
rolf.libelius@umu.se

Kill Persson
revisorssuppleant
070- 321 62 22
minanatur@gmail.com

Valberedning

Maria Backlund
Sammankallande
070- 631 37 91
maria.backlund@slu.se

Emma Johansson
073- 091 89 67

Jan Olsson