Årets Mykologivecka:

All information och länk till anmälan hittar du i eventet nedan.

Mykologiveckan 2024 i sydöstra Småland

Årets Mykologivecka arrangeras av SMF:s styrelse i samarbete med Nybro kommun och Länsstyrelsen i Kalmar län. Logi och arbetslokal blir Helgesbo kursgård, ca 20 km sydväst om Mönsterås. Exkursionerna kommer att genomföras i såväl skogsmiljöer som öppna betes- och hagmarker.

Läs mer
22 september 2024

Det har hållits nästan 50 svampträffar och Mykologiveckor genom åren.

På kartan nedan kan du se var Mykologiveckan har hållits de senaste åren, samt läsa mer om varje enskild vecka.

Klicka på markörerna för mer information.
Kartan går att förstora och minska(se knapparna i vänstra hörnet) .

Alla mykologiveckor (pdf)


Sedan föreningens bildande 1979 har det från och med 1980 årligen genomförts Mykologiveckor. I föreningens ungdom var dessa inte fulla veckor och ibland arrangerades två eller fler sammankomster per år. Det handlade om att träffas, umgås och samla och artbestämma svampar. Oftast kombinerades fältdagarna med årsmöte och utställningar. Efterhand övergick Mykologiveckorna till att bli lite större, mera organiserade träffar som sträckte sig över ca en vecka och arrangerades av en lokal svampföreningen. Årsmötet separerades från Mykologiveckan och kom istället att genomföras på vintern eller våren, numera i samband med föreningens Mykologihelg, ett veckoslut i början av mars.

Foto: Mikael Jeppson

Ett av syftena med Mykologiveckorna är att låta medlemmarna stifta bekantskap med olika landsdelar och naturtyper. Aktiviteterna brukar ledas av ett par ”kursansvariga” mykologer som, tillsammans med andra deltagande experter, borgar för att artbestämningar är riktiga. Alla fynduppgifter samlas in och rapporteras på Artportalen. Intressantare fynd beläggs och införlivas med något av våra offentliga herbarier.  I samband med flertalet mykologiveckor finns publicerade fyndlistor och kortare beskrivningar av aktiviteterna i föreningens tidskrift Jordstjärnan (fram till 2004) och Svensk Mykologisk Tidskrift. I de flesta fall har den arrangerande föreningen producerat informativa exkursionsguider med lokalbeskrivningar och kartor.