När man är ute på sin svampexkursion är det ju många fynd man kan artbestämma redan i fält, men då och då träffar man på arter som man inte känner igen och som kräver ytterligare undersökning. Här kommer en liten handledning i flera steg om vad som krävs för att göra en säker artbestämning. I bakhuvudet skall man också ha att ens fynd bör rapporteras på Artportalen och kanske bevaras för framtiden och bli ett belägg till ett offentligt herbarium.

I fält

1. Fotografera

 • Fruktkroppar i olika åldrar, i olika vinklar, samt i genomskärning; glöm inte undersidan
 • Omgivningen
 • Skriv och fotografera en lapp/etikett med fynddata eller ett unikt kollektnummer (se punkt 3) tillsammans med din svamp så du lätt kan koppla dina foton med den insamlade kollekten.

2. Ta en kollekt

 • Samla in några hela, fräscha och representativa fruktkroppar i olika ålderstadier
 • Ta bara så många fruktkroppar som du bedömer behövs för artbestämning och belägg
 • Var noga med att det ska vara fruktkroppar från samma mycel/förekomst
 • Lägg de insamlade svamparna separat i en ask eller papperspåse eller inrullade i tidningspapper eller aluminiumfolie; blanda inte med andra svampar i din korg
 • Lägg med lappen/kollektnumret (se under punkt 1) som gör att du lätt kan koppla dokumentation med kollekt och foto när du kommer hem

3. Notera i fält

 • ett preliminärt artnamn
 • fyndplats med koordinat
 • datum
 • omgivande biotop och närmaste trädslag
 • substrat (t.ex. trädslag för vedlevande svampar)

Hemma

 • Ge dig på artbestämningen, helst så snart som möjligt medan fruktkropparna är fräscha
 • Använd litteratur, Artfakta, Facebookforum (t.ex. Svamp-klapp), Svampguiden och mikroskop (om du har)
 • Om du kommer fram till en rimlig artbestämning kan du rapportera ditt fynd på Artportalen och ladda upp dina foton för att experter skall kunna verifiera ditt fynd i efterhand
 • Om arten du har samlat bedöms vara sällsynt eller sällan belagd i offentliga herbarier bör du förbereda ett herbariebelägg – se nedan
 • Om du är osäker bör du kontakta någon med erfarenhet av arten; du kan lätt nå experter via Facebook-forumet Svamp-klapp eller Svampguiden.com. På dessa fora kan du också få tips och idéer för din artbestämning
 • Om du är osäker på din bestämning kan du ange det när du rapporterar
 • Om din artbestämning skulle hamna på en art som bedöms vara mycket sällsynt, uppträder utanför sitt tidigare kända utbredningsområde eller till och med kan antas vara ny för landet måste du ovillkorligen lämna ett belägg till ett offentligt herbarium och artbestämningen bör bekräftas av en expert. Kontakta gärna mykologerna på SLU Artdatabanken när du gjort sådana fynd. För nya fynd för landet, kan du maila dina uppgifter till dyntaxa@slu.se

Att göra ett belägg till ett offentligt herbarium

 • Torka ditt fynd på svamptork (max 35 grader för att inte förstöra svampens DNA som en expert kan behöva analysera för en säker identifiering)
 • Kraftiga eller mycket köttiga svampar kan delas
 • Skriv rent dina fynddata på en lapp/herbarieetikett som du lägger tillsammans med svampen. Följande uppgifter bör ingå:

– preliminärt art- eller släktnamn
– fyndort (landskap, socken/kommun, platsnamn, koordinat)
– fynddatum- insamlarens namn (leg.) + kontaktuppgifter
– artbestämd av (det.)
– artbestämning bekräftad av (conf.) – om tillämpligt

 • När svamparna är ordentligt torra lägger du dem i en plastpåse (gärna med ziplås), en liten ask eller i ett kuvert; lägg med herbarieetiketten
 • Kontakta expert eller ansvarig för närmaste offentliga herbarium via mail; bifoga dina foton på kollekten som bilaga. När du får klartecken kan du skicka in eller lämna i personligen. 

Vett och etikett för svampsamlaren

Insamlingar av svampar bör ske utifrån ett etiskt perspektiv. Samla varsamt och bara av sådant som du behöver för artbestämning och/eller belägg. Samla inte sällsynta arter som du redan vet namnet på; det räcker att fotografera och rapportera på Artportalen. 

Tänk på följande när du tar en kollekt:

 • Allemansrätten gäller vid insamling av svampar.
 • Observera dock att en del naturreservat kan ha förbud mot insamling av svampar. Kontrollera därför föreskrifterna innan du samlar i ett naturreservat (finns på länsstyrelsernas hemsida). Alla skyddade områden hittar du i kartverktyget ”Skyddad natur” .
 • Observera att levande träd inte ingår i allemansrätten; du behöver alltså tillstånd av markägaren innan du gör insamlingar som skulle kunna påverka det aktuella trädet.
 • Även vid insamling av underjordiska svampar skall tillstånd från markägare inhämtas.
 • Observera de fem fridlysta svamparna bombmurkla, doftticka, igelkottstaggsvamp, saffransticka och storporig brandticka som inte får skadas eller samlas.
 • För fleråriga tickor räcker det ofta med ett litet utsnitt av en fruktkropp för att kunna göra en artbestämning.
 • Var noga med att rulla tillbaka eventuella lågor och liknande.