Mykologiska Publikationer är en skriftserie som ges ut av Sveriges Mykologiska Förening med ojämna mellanrum. Innehållet är varierande men alltid av mykologiskt intresse. Utgivning beslutas av föreningens styrelse och materialet redigeras och produceras av SMT:s redaktion. Försäljning sker i samband med SMF-träffar och via SMF:s webshop.

I skriftserien har hittills utkommit:

Mykologiska Publikationer

 1. Jörgen Jeppson (2007): Variation och Mångfald bland svampar.
 2. Nils Suber. En stor svampvän berättar. Åke Strid, Bengt Sändh. Ljud-CD.
 3. Stig Jacobsson, Ellen Larsson & Anita Stridvall (2011): Släktet Hygrophorus, skogsvaxskivlingar i Sverige.
 4. Kerstin Bergelin & Kill Persson (2012): Ängssvampar.
 5. Elias Fries (1877): Icones selectae Hymenomycetum nondum delineatorum – Vol. II. Text (tryckt) + illustrationer (nedladdningsbar pdf).Faksimil.
 6. Mikael Jeppson (2013): Jordstjärnor – en bestämningsguide.
 7. Jan Nilsson (2016): Svamp under mikroskopet.
 8. Mikael Jeppson (2018): Puffballs of northern and central Europe.
 9. Lina Lejonberg m fl (2019): Tallnaturskogens vedsvampar. Särtryck ur Svensk Mykologisk Tidskrift 40(2): 23 – 80.
 10. Helena Björnström & Petra Wikström (2023): Sandtallskogens marksvampar.
 11. Kommer inom kort – Diana Miscevic & Mikael Jeppson: Vårsvampar.
 12. Johan Nitare, Tommy Knutsson, Tor Erik Brandrud, Thomas S. Jeppesen & Tobias G. Frøslev: Ädelspindlingar – Guide till svenska naturvårdsarter.

Övriga skrifter/CD/nedladdningsbara filer som givits ut av Sveriges Mykologiska Förening

 • Åke Strid (1983): Svampstudier med mikroskop.
 • Mikael Jeppson (1984): Släktet Lycoperdon i Sverige.
 • Karl Soop (1985, 1993 m fl): Vi studerar spindelskivlingar.
 • Stig Jacobsson, Leif & Anita Stridvall (1987): Skivlingar och soppar i sydvästra Sverige.
 • Åke Strid (1999): Mykologen Matts Adolf Lindblad.
 • Klas Jaederfledt (2003): Tickboken.
 • Jan Nilsson, Kjell Olofsson (1999 – 2004): Sveriges svampar 1 – 4 (CD).

Digitaliserade tidskrifter

 • Göteborgs Svampklubbs tidskrift Windahlia: Alla utgivna nummer (utges ej längre).
 • Jordstjärnan (SMF:s tidskrift): Alla utgivna nummer (utges ej längre) .
 • Svensk Mykologisk Tidskrift (2005 – 2014), efterföljaren till Jordstjärnan. Utges med 4 nr per år.