SMF har sedan flera år tillbaka ett utbyte med andra mykologiska och botaniska organisationer och föreningar som ger ut tidskrifter, både i Sverige och utomlands. Tidskrifterna förvaras på Institutionen för växt- och miljövetenskaper vid Göteborgs Universitet och står till SMF-medlemmarnas förfogande. Är det någon speciell artikel ur någon av våra utbytesskrifter du önskar, hör av dig till Mikael Jeppson så kommer vi att tillverka en pdf och skicka till dig. Om du vill ha artikeln i pappersform tillkommer kopieringskostnad och porto.

I vårt bibliotek finns följande tidskrifter i mer eller mindre kompletta serier: