Ta del av så mycket mer!
SMT, kurser och aktiviteter.

Vad händer härnäst?

Du behöver vara medlem för att delta i SMF:s kurser och aktiviteter.

Mykologilördag och årsmöte

SMF:s Mykologilördag 2024 Det planeras flera intressanta föreläsningar. Ett de­taljerat program kommer att annonseras på SMF:s hemsida när det närmar sig. Plats: via videolänk Tid: lördag 9 mars 2024 kl 10.00 – 15.00 (15.15 startar SMF:s årsmöte via en annan videolänk) Anmälan: från och med 1 februari på svampar.se/mykologihelg/   Läs mer

Läs mer
09 mars 2024

SMF:s Mikroskoperingskurs i Uppsala – Kursen är fullbokad, men en reservlista finns!

Nu är det dags för en mikroskoperingskurs igen. Var och en ordnar mat och boende på egen hand. Möjlighet finns att mikrovärma mat i anslutning till arbetslo­kalen. Kaffe/te och kakor bjuder SMF på. Vi samlas på fredag den 15 mars kl 18.00 för en kort introduk­tion och ett par mikroskoperingsövningar. Läs mer

Läs mer
15 mars 2024

Vårsvampsträff i Huskvarna, Småland – Kursen är fullbokad!

Sippskål (Dumontinia-tuberos) Foto: Susanne Hernqvist Under ett förlängt veckoslut träffas vi i Huskvarna för att ägna några dagar åt vårens svampar. Vi disponerar en arbetslokal mitt inne i Huskvarnabergens naturreservat och har utsikt över Vättern. Boende och frukost + fältlunch ordnar var och en själv. Middagar äter vi gemensamt i Läs mer

Läs mer
18 april 2024

International Mycological Congress 12, Maastricht (NL)

International Mycological Association, tillsammans med Dutch Mycological Society och i samarbete med Westerdijk Fungal Biodiversity Institute, kommer att hålla den 12:e internationella mykologiska kongressen ( International Mycological Congress 12, IMC12)," Mer info: https://imc12.org/

Läs mer
11 augusti 2024

Tajgans vedsvampar

Mer info i SMT 2024-1. Detaljer om aktiviteten kommer att publiceras på hemsidan efter att SMT 2024-1 har givits ut.

Läs mer
23 augusti 2024

Mykologiveckan 2024

2024-års upplaga av Mykologiveckan äger rum i sydöstra Småland. Arrangör är SMF i samarbete med Nybro kommun. Exkursionerna kommer att genomföras i såväl skogsmiljöer som öppna betes- och hagmarker. Vi kommer under en spännande vecka att besöka områden som hittills är tämligen okända mykologiskt. Flera av våra exkursioner kommer att Läs mer

Läs mer
22 september 2024