Ta del av så mycket mer!
SMT, kurser och aktiviteter.

Vad händer härnäst?

Kalendariet uppdateras kontinuerligt.

Fjällvärldens svampar

Fjällvärldens svampar

Strandgården i Fjällnäs,

Fjällvärlden hyser en stor mångfald av svampar, både på kalfjället och i det anslutande skogsbältet med fjällbjörk. Vissa arter är exklusivt knutna till fjällmiljön medan andra har vidare utbredning. De mest exklusiva fjällarterna har ofta en cirkumpolär utbredning och förutom i svenska fjällen finner vi dem på Island, Färöarna, Spetsbergen, Läs mer

Mer information »
27 augusti 2020
Svampens dag

Svampens dag

Svampens Dag är ett rikstäckande arrangemang som genomförts årligen sedan starten 2008. Svampens dag inträffar alltid den första söndagen i september.

Mer information »
06 september 2020
Tallnaturskogens vedsvampar – Kunskapsutbyte med norska mykologer

Tallnaturskogens vedsvampar – Kunskapsutbyte med norska mykologer

Idre(Dalarna) och Femundsmarka(Norge),

Vedsvampar, såsom tickor och skinn, är de främsta nedbrytarna av död ved. Intensivt brukande av skog har lett till att artmångfalden av vedsvampar har minskat i det brukade skogslandskapet, vilket i sin tur lett till att flera arter nu är hotade. Som naturvårdsarter är flera vedsvampar ganska lättidentifierade medan andra Läs mer

Mer information »
17 september 2020
Mykologivecka 2020

Mykologivecka 2020

SMF i samarbete med Nybro kommun bjuder in till årets Mykologivecka i spännande och mykologiskt ganska okända marker i sydöstra Småland. Klicka här för mer information om markerna som ska inventeras(PDF). Klicka här för anmälningsblankett och mer information om mykologiveckan och kostnader(PDF). Plats: Boende, mat och arbetslokal på Hälleberga Lägergård Läs mer

Mer information »
20 september 2020
Musseronernas värld – Tricholoma-workshop i Östergötland

Musseronernas värld – Tricholoma-workshop i Östergötland

Musseroner kan vara krångliga att artbestämma varför vi inbjuder till en Tricholoma-workshop under ett förlängt veckoslut i oktober. Vi utgår från en kursort i Östergötland (ännu ej bestämd) där vi upprättar ett tillfälligt lab. Ta gärna med eget mikroskop och relevant litteratur. Workshopen kommer att bestå av fältstudier, bestämningsarbete, genomgång Läs mer

Mer information »
08 oktober 2020
Vedsvampsworkshop #6

Vedsvampsworkshop #6

Information kommer senare på hemsidan och i SMT 2020-1.

Mer information »
13 november 2020