Ta del av så mycket mer!
SMT, kurser och aktiviteter.

Vad händer härnäst?

Alla SMF-arrangemang är preliminära och avhängiga av Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
Upp­dateringar sker här på hemsidan.

Mikroskoperingskurs i Göteborg

Mikroskoperingskurs i Göteborg

Institutionen för biologi och miljövetenskap i Göteborg Carl Skottsbergs Gata 22B,

Plats: Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet – ”Botan-huset”, Carls Skottsbergs Gata 22 B, 413 19 Göteborg. Kursledning: Ellen Larsson och Mikael Jeppson. Deltagaravgift: 600:-   Preliminärt program Fredag 3 februari 18.00 - 20.00 - samling, presentation och uppsättning av mikroskop Lördag 4 februari 09.00 - 12.00 - Mikroskopering Läs mer

Find out more »
03 februari 2023
Vintersopptreff i Oslo

Vintersopptreff i Oslo

Norges Sopp- og Nytteveksters traditionella Vintersopptreff blir kommer i år vara både fysisk och digital. Läs mer om den på deras hemsida: https://soppognyttevekster.no/nettbutikk/arrangement/vintersopptreffet-2023/  

Find out more »
11 februari 2023
Svampedag i Köpenhamn

Svampedag i Köpenhamn

Svampdag i Danmark som hålls av Danmarks mykologiska förening; Foreningen til Svampekundskabens Fremme (www.svampe.dk)

Find out more »
25 februari 2023
Mykologilördag & Årsmöte

Mykologilördag & Årsmöte

På grund av pandemin har Mykologihelgen hållits på distans de senaste åren. Helgen har istället valts att kallas för Mykologilördag. Även 2023 så kommer årsmötet och föreläsningar att hållas digitalt via Zoom. Tiderna som gäller:  kl. 10–15: Mykologihelg/lördag med föreläsningar. kl. 15:15 – : Årsmöte. Kallelse till mötet och dagordning finns i Läs mer

Find out more »
11 mars 2023
SMFs vårsvampsträff på Kinnekulle – fullbokad, men reservlista finns!

SMFs vårsvampsträff på Kinnekulle – fullbokad, men reservlista finns!

Morchella, Uddevalla. Foto Jörgen Jeppson. Kursen är fullbokad – men anmäl dig gärna till reservlistan! En vårsvampshelg på det västgötska platåberget Kinnekulle. Berggrunden är kalkrik och de lummiga ädellövskogarna och de karga alvarmarkerna är kända för sin mycket spännande funga. Under helgen ägnar vi dagarna åt fältaktiviteter, eftermiddagarna och kvällarna Läs mer

Find out more »
14 april 2023
Vedsvampsträff #7 med temat ”Pyrenomyceter”

Vedsvampsträff #7 med temat ”Pyrenomyceter”

Artdatabanken och Biocentrum på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala,

På lövved utgör sporsäcksvamparna ett karaktäristiskt och dominerande inslag. Trots det ärde ganska okända och man kan säga att de har kommit lite i skymundan bland andra kryptogamgrupper som till exempel tickor och epifytiska lavar och mossor. Samtidigt utgör de en ekologiskt viktig grupp och det är lätt att göra Läs mer

Find out more »
21 april 2023
Mykologiveckan 2023 i Umeå

Mykologiveckan 2023 i Umeå

Lappticka(Amylocystis lapponica) Foto: Andreas Estensen Det är Björksoppens svampförening som bjuder in till årets Mykologivecka, som kommer hållas i Umetrakten. Mer information om anmälan, logi, kostnader m.m. kommer i SMT 2023-1, samt på hemsidan när numret har kommit i våra medlemmars brevlådor. Mer information om årets Mykologiveckan hittills(pdf).

Find out more »
27 augusti 2023
Svampens dag

Svampens dag

Foto: Michael Krikorev ”Svampens Dag” är ett rikstäckande arrangemang som genomförts årligen sedan starten 2008. Dagen inträffar alltid den första söndagen i september, vilket i år innebär söndagen den 3 september. Dagen till ära håller svamp- och naturskyddsföreningar m. fl. utställningar, exkursioner och diverse aktiviteter runt om i landet. Se med Läs mer

Find out more »
03 september 2023
Workshop med inriktning på soppar (preliminärt datum)

Workshop med inriktning på soppar (preliminärt datum)

Grå lärksopp(Suillus viscidus) Solhem, VG. Foto: Diana Miscevic Mer info i SMT 2023-1, samt även här på hemsidan.

Find out more »
21 september 2023
Vedsvampsträff #8 i Dalarna

Vedsvampsträff #8 i Dalarna

Mer info i SMT 2023-1, samt även här på hemsidan.

Find out more »
21 september 2023