Ta del av så mycket mer!
SMT, kurser och aktiviteter.

Vad händer härnäst?

Kalendariet uppdateras kontinuerligt.

Naturvårdskurs- Fjällvärldens svampar

Naturvårdskurs- Fjällvärldens svampar

Strandgården i Fjällnäs,

Fjällvärlden hyser en stor mångfald av svampar, både på kalfjället och i det anslutande skogsbältet med fjällbjörk. Vissa arter är exklusivt knutna till fjällmiljön medan andra har vidare utbredning. De mest exklusiva fjällarterna har ofta en cirkumpolär utbredning och förutom i svenska fjällen finner vi dem på Island, Färöarna, Spetsbergen, Läs mer

Mer information »
27 augusti 2020
Svampens dag

Svampens dag

Svampens Dag är ett rikstäckande arrangemang som genomförts årligen sedan starten 2008. Svampens dag inträffar alltid den första söndagen i september.

Mer information »
06 september 2020
Tallnaturskogens vedsvampar – Kunskapsutbyte med norska mykologer

Tallnaturskogens vedsvampar – Kunskapsutbyte med norska mykologer

Idre(Dalarna) och Femundsmarka(Norge),

Vedsvampar, såsom tickor och skinn, är de främsta nedbrytarna av död ved. Intensivt brukande av skog har lett till att artmångfalden av vedsvampar har minskat i det brukade skogslandskapet, vilket i sin tur lett till att flera arter nu är hotade. Som naturvårdsarter är flera vedsvampar ganska lättidentifierade medan andra Läs mer

Mer information »
17 september 2020
Mykologivecka 2020- Inställd

Mykologivecka 2020- Inställd

Mykologiveckan i Nybro 2020 tyvärr inställd Det har kommit till den tidpunkt då vi som arrangörer av Mykologiveckan 2020 behöver ta ställning till om evenemanget blir av eller inte. Som förening har vi beslutat att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utgått från den riskbedömning som bör göras när man arrangerar evenemang. Läs mer

Mer information »
20 september 2020
Musseronernas värld – Tricholoma-workshop i Östergötland

Musseronernas värld – Tricholoma-workshop i Östergötland

Musseroner kan vara krångliga att artbestämma varför vi inbjuder till en Tricholoma-workshop under ett förlängt veckoslut i oktober. Vi utgår från en kursort i Östergötland (ännu ej bestämd) där vi upprättar ett tillfälligt lab. Ta gärna med eget mikroskop och relevant litteratur. Workshopen kommer att bestå av fältstudier, bestämningsarbete, genomgång Läs mer

Mer information »
08 oktober 2020
Vedsvampsworkshop #5

Vedsvampsworkshop #5

Vi bedömer att kursen går att genomföra enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men med ett begränsat antal deltagare. Mer Information om kursen kommer senare på hemsidan.

Mer information »
13 november 2020