Vedsvampsträff i Uppsala

Vedsvampar, såsom tickor och skinn är de främsta nedbrytarna av död ved. Intensivt brukande av skog har lett till att artmångfalden av vedsvampar har minskat i det brukade skogslandskapet, vilket i sin tur lett till att flera arter nu är hotade. Som naturvårdsarter är flera vedsvampar ganska lättidentifierade medan andra Läs mer…

XXV Nordic Mycological Congress i Skåne

XXV Nordic Mycological Congress i Skåne 2021 (Lunds universitet, Göteborgs universitet, Puggehatten). är på grund av rådande Coronasituation inställd och uppskjuten  till 2022. Ny inbjudan skickas ut under våren 2022. Foto: Michael Krikorev