Sedan 2007 delar årsmötet ut Guldkniven till den som avsevärt har bidragit till svensk mykologi.

Den som vill föreslå mottagare av Guldkniven ska göra det skriftligt till styrelsen senast sex veckor före årsmötet.

Mottagare tidigare år

ÅrtalMottagare
2024Helena Björnström och Stefan Phalagorn Bergström
2023Jan Olsson
2022Birgitta Wasstorp
2021Hjördis Lundmark
2020Gillis Aronsson
2019Irene Andersson
2018Aleks Tudzarovski och Patrick Björck
2017Elisabeth Bååth och Lars Lundberg
2016Kurt-Anders Johansson och Rolf-Göran Carlsson
2015Anita Stridvall
2014Tommy Knutsson
2013Johan Nitare
2012Ove E. Eriksson
2011Jan-Olof Tedebrand och Stig Jacobsson
2010Elsa Bohus-Jensen
2009Nils Lundqvist och Olle Persson
2008Svengunnar Ryman
2007Åke Strid