Hedersmedlem är den medlem som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till föreningens utveckling. Den som vill föreslå medlem till hedersmedlem ska göra det skriftligt till styrelsen senast 6 veckor före årsmötet. Nedan listas föreningens hedersmedlemmar.

Kerstin Bergelin 

Var föreningens ordförande 2000-2009, där hon i mycket bidrog till en modernisering av föreningsarbetet och bidrog till föreningens ansikte utåt mot allmänheten. Hon har ett stort intresse för bland annat ängsmarkssvampar och har bidragit med ett flertal artiklar i Svensk Mykologisk Tidskrift.

Åke Strid

Åke var en av dem som startade föreningen och ingick i dess interimsstyrelse 1979 – 1980. Han har varit en flitig deltagare i föreningens Mykologiveckor och ingick under perioden 1980 – 2003 i redaktionen för tidskriften Jordstjärnan, där han också genom åren varit en flitig skribent.  

Ellen Larsson

Under perioden 2010 – 2016 var hon ordförande för SMF och bidrog på ett förtjänstfullt sätt till föreningens utveckling och verksamhet. Hon har dessutom genom åren fungerat som sakkunnig ledare vid föreningens aktiviteter, mykologiveckor och kurser. Hon ingår i redaktionen för Svensk Mykologisk Tidskrift.

Mats Elfström (†) 

Var föreningens ordförande 1982-2000 och var 1980-2002 chefredaktör för SMF:s tidskrift Jordstjärnan.
Mats utvecklade SMF:s fynddatabas som sedermera har införlivats med Artportalen.

Siw Muskos (†)

Siw var med när föreningen bildades i Femsjö 1979 och var sedan aktiv deltagare i ett flertal Mykologiveckor och bidragit med många artiklar och illustrationer i tidskriften Jordstjärnan.

Arne Ryberg (†)

Fanns med i föreningen från starten och en flitig deltagare i Mykologiveckor och andra föreningsarrangemang.
Arne ingick under många år föreningens styrelse där han hade den grannlaga uppgiften att vara kassör.