En karaktäristisk markväxande skålsvamp med lysande klargul insida och en blågrön utsida. Den växer i ängsgranskog och ädellövskog, ibland i trädgårdar och parker, och är förmodligen kalkgynnad. Den kända utbredningen framgår av Artdatabankens karta. Kameleontskålen får anses vara sällsynt men vissa år verkar den ha massuppträdanden, Särskilt efter snörika vintrar, sägs det. Och mycket snö hade vi under vintern som gick så förutsättningar finns!
På kartan kan man se att utbredningen har luckor!

Kameleontskål (Caloscypha fulgens). Bohuslän. Foto Jörgen Jeppson.

Utbredningskarta Artfakta 2018-05-13.