Nitare J, Knutsson T, Brandrud T E, Jeppesen TS & Frøslev TG (2024) Ädelspindlingar – guide till svenska naturvårdsarter

400kr

Ädelspindlingar (Cortinarius undersläktet Phlegmacium) omfattar några av våra vackraste och samtidigt några av våra mest hotade mykorrhizasvampar knutna till restbiotoper i ädellövskogar och kalkbarrskogar. Boken är en översiktlig guide till de svenska naturvårdsarterna med förhoppning om att öka intresset för dessa viktiga miljöindikatorer och bidra till att deras växtplatser skyddas och bevaras. I boken nycklas ca 120 arter ut och beskrivs ingående. Vackra och instruktiva foton finns till alla presenterade arter.

I lager

Beskrivning

Mykologiska Publikationer 12. Sveriges Mykologiska Förening.
302 sidor, inbunden.
ISBN 978-91-527-9109-7
ISSN 1654-546x

Ytterligare information

Vikt 1.0 kg
Dimensioner 24 × 17 × 2 cm