Fjällhedsspindling (Cortinarius favrei)
Foto: Hjalmar Croneborg

I fjällen finner man en alldeles egen sammansättning av marksvampar, både i fjällbjörkskogen, bland videsnåren och uppe på hedarna. Inte minst i trakter med rik berggrund finner man en spännande artrikedom. Vissa är gamla bekanta, som t.ex. rättikhätta Mycena pura, andra är välkända fjällarter som t.ex. fjällkremla Russula nana, och åter andra är i stort sett okända för landet, och ibland t.o.m. för vetenskapen. En sådan nybeskriven art är Inocybe lemmi och även två andra nya arter inom släktet Inocybe.
Det finns massor att upptäcka!

SMF har ordnat träffar och exkursioner till fjällen vid olika tillfällen, bland annat:

Hamrafjäll 2006

Hemavan 2015 – se artikel om kremlor i Hemavan i SMT nr 2 2016

Padjelanta 2016 – se rapport

Vuoggatjålme 2018 – se rapport

Klimpfjäll 2019 – se rapport

Ett antal intressanta arter finns också presenterade i SMT nr 2 2015