Stor alriska(Lactarius lilacinus)
Foto: Diana Miscevic

Svampens Dag är ett rikstäckande arrangemang som genomförts årligen sedan starten 2008.

Svampens dag inträffar alltid den första söndagen i september, vilket i år innebär söndagen den 1 september 2019.

Svampens dag tidigare år

Aktiviteter 2018


Aktivitet: Matsvampar och svampfärgning visas.
Plats: Erikslunds Folkets Hus, Borgsjö
Tid: kl 11-15
Ansvariga: Hjördis Lundmark, Siv Norberg, Margareta Byström


Aktivitet: Bo Nylén kommer att representera Stockholms svampvänner vid svampbordet där svampar och ev. böcker kommer att presenteras.
Plats: Bergianska trädgården (Gustafsborgsvägen 4, 114 18 Stockholm)
Tid: kl 11-15


Aktivitet: Lär dig mer om höstens alla svampar. Naturum dukar upp en svamputställning inne på Naturum. Ta gärna med egna fynd för artbestämning. I Brunnsskogen ordnar stationer med information om skogens värden, skogsbruk, tipspromenad mm.
Plats: Naturum Blekinge( Gymnastiken Ronneby Brunnspark, 372 36 Ronneby)
Tid:
kl 10-15
Ansvariga: Naturskyddsföreningen
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/svampens-skogens-dag


Aktivitet: Fira svampens dag med svamputställning och bildvisning av norra Sveriges svampar. Med Marie Riskilä, Svampkonsulenternas Riksförbund
Plats: Naturrum Laponia, Stuor Muorkke/ Stora Sjöfallet, Gällivare
Tid: 11.00-14:00
Länk: https://laponia.nu/wp-content/uploads/2018/05/Laponiaprogram_sommar2018_sista-1.pdf


Aktivitet: Svamputställning med matsvamp, giftsvamp och färgsvamp och tipspromenad med frågor om svamp.
Plats: Umeå, Gammlia
Tid: 11:00 – 15:00
Ansvariga: Björksoppen svampförening


Aktivitet: Följ med på en svampexkursion som inte bara visar på vanliga matsvampar, utan även på den mångfald bland svampar som kan hittas i en halländsk strandskog.
Plats: Haverdalsreservatet
Tid: 14:00-16:00
Ansvariga: Hallands Botaniska Förening i samarrangemang Studiefrämjandet
Länk: https://www.studieframjandet.se/hallands-lan/gustav-arrangemang/kalenderhandelser/2018/september/svampens-dag2/


Aktivitet: Svampsexkursion och svamputställning med svampkonsulent Anna-Lisa Inglén
Plats: Friluftsfrämjandet stuga på Gruvberget, Boden
Tid: Svampexkurion: 11:00-13:00, svamputställning 13.00-15.00
Ansvariga: Studiefrämjandet i samarbete med Friluftsfrämjandet Boden.
Länk: https://www.studieframjandet.se/norrbottens-lan/gustav-arrangemang/kalenderhandelser/2018/september/svampens-dag-pa-gruvberget/


Aktivitet: Svamputställning
Plats: Naturum Hornborgarsjön
Ansvariga: Västgötabergens svampklubb


Aktivitet: Svampexkursion. Vi plockar alla slags svamp oavsett om den är ätlig eller ej för att öka kunskaperna inför säsongen.
Plats: Parkeringsplatsen vid Ullstämmaskogens naturreservat
Tid: 10:00
Ansvariga: Linköpings svampklubb


Aktivitet: Öppet hus Grinnsjötorpet ”det är svampens dag och sensommarfärger möter oss”
Plats: Parkera vid vägbommen ovanför Prästeklev, gå 1,7 km till torpet.
Tid: 10:00 – 15:00
Ansvarig: Naturskyddsföreningen Vänersborg, Ann Olsson, 070-340 92 28


Aktivitet: Svamputställning i Tallhyddan
Plats: Nolhaga, Alingsås
Tid: 10.00
Ansvarig: Naturskyddsföreningen i Alinsås


Aktivitet: Svampens och skogens dag med svamputställning ”Lär dig mer om höstens alla svampar”
Plats: Naturum Blekinge, Ronneby
Tid: 10:00-15:00
Ansvarig: Naturum Blekinge


Aktivitet: ”Under svampen dag kommer det vara extra många svampaktiviteter”
Plats: Biotopia, Uppsala
Tid: 11:00 – 17:00
Ansvarig: Biotopia
Länk: http://www.biotopia.nu/kalender/aktiviteter/svampliv/