En liten, röd, skaftad skålsvamp som spricker upp likt en liten tulpan. Den växer på döda grenar och kvistar av lövträd som ligger begravda i marken och förekommer i fuktiga skogsmiljöer, gärna i alkärr eller längs å- och bäckstränder. Utbredningen omfattar större delen av landet men den verkar ha en nordlig tendens och saknas hittills helt i de sydligaste landskapen och på Gotland.

Tulpanskål (Microstoma protractum). Foto Kristopher Lipinski.

Utbredningskarta Artfakta 2018-05-13.