En vit till sämskfärgad skivling med en karaktäristisk mjöllukt. Den växer enstaka eller i täta grupper i öppna och förhållandevis torra gräs- och betesmarker, alvar, hagmarker, skogsbryn och vägkanter men ibland också något skuggigt i näringsrika trädgårdar och parker. Den bildar stora häxringar. Vårmusseron är en populär matsvamp som huvudsakligen förekommer i våra kalkområden. Av kartan kan man se att utbredningen sträcker sig norrut till Medelpad och Jämtland.
Hur ser det ut längre norrut?

Vårmusseron (Calocybe gambosa). Öland. Foto Jörgen Jeppson.

Utbredningskarta Artfakta 2018-05-13.