12-14/4 SLU Ultuna, Uppsala

Vi fortsätter att träffas och titta på vedsvamp.

Vedsvampar, såsom tickor och skinn är de främsta nedbrytarna av död ved. Intensivt brukande av skog har lett till att artmångfalden av vedsvampar har minskat i det brukade skogslandskapet, vilket i sin tur lett till att flera arter nu är hotade. Som naturvårdsarter är flera vedsvampar ganska lättidentifierade medan andra kräver mera noggrant bestämningsarbete.

Under den här helgen kommer vi att fokusera på identifiering av naturvårdsintressanta tickor och vedsvampar, deras förväxlingsarter och några av de vanligare arterna. Vi kommer att fokusera på makroskopiska karaktärer men även titta närmare på hur man mikroskoperar svårbestämda arter. Under helgen gör vi även kortare fältbesök – men ta gärna med dig dina egna fynd som du gjort under säsongen!

Nivå:
Workshopen riktar sig till dig som har en del vana av bestämningsarbete och det är en fördel om du som vill mikroskopera dina egna kollekter tar med eget mikroskop. Om du inte har eget mikroskop så ange detta vid anmälan. Observera att träffen inte är en traditionell kurs – utan en workshop där vi lär oss tillsammans av varandra. Ansvarig för arrangemanget är Elisabet Ottosson.

Upplägg:
Helgen kommer att inledas med kort presentation på fredag kväll. Under lördag förmiddag gör vi en kort exkursion. Därefter ägnar vi lördag eftermiddag till söndag förmiddag för identifieringsövningar. Vi avslutar vid lunchtid söndagen den 14/4.

Kostnader:

Kursavgift: 200kr 

Boende: Boende ordnas på egen hand.

Måltider: Vi ordnar med egen mat under helgen. Mer information kommer vid anmälan.

Du anmäler dig så snart som möjligt, dock senast 10 april 2019 genom att skicka ett mail till Elisabet Ottosson (e.ottosson.work[at]gmail.com) med kontaktuppgifter. Samtidigt skickar du din deltagaravgift till SMF:s bankgiro 5388-7733. Glöm inte att skriva ”Vedsvampsträff_april2019” och ditt namn i meddelandefältet när du betalar. När inbetalningen registrerats på kontot får du besked om du blivit antagen till träffen. Deltagarantalet är begränsat och anmälan är bindande.

Välkommen!