Uppropet pågår fram till midsommar 2021.

Sveriges Mykologiska Förening kommer att lägga upp bilder på vår- och försommarsvampar insända av allmänheten,  (SMF-medlemmar, Svampklappsmedlemmar och andra) på hemsidan under en ny flik, ”Vårsvampar”. Vi vet att många har fina bilder och än är det ju heller inte för sent att gå ut och fota mera. Vår- och försommarsvampar skall ses brett men bör hålla sig till arter som bildar fruktkroppar under vårsäsongen, exempelvis allehanda skålsvampar och murklor, vårmusseron, vårtrattskivlingar, rökpipsvamp, rödskivlingar för att nämna några.

Bilderna kommer att läggas upp på hemsidan med svampens namn (svenskt och vetenskapligt), fyndplats, fynddatum och naturligtvis fotografens namn.

De bästa och mest informativa bilderna kommer att väljas ut av SMF och sammanställas till ett ”Vårsvampshäfte”. Fotografer vars bilder väljs ut får naturligtvis ett gratis häfte. Inga andra honorar utbetalas. Vårsvampshäftet beräknas vara klart till vårsäsongen 2022 och är tänkt som en fältguide.

Har du lust att bidra skickar du din bästa vårsvampsbild/bilder i jpg-format till SMT-redaktionen (med en kort beskrivning – se ovan). Vi ser till att bilden hamnar på SMF:s hemsida och att den kandiderar till SMF:s vårsvampshäfte. Bilden bör ha hög upplösning och vara tagen så att viktiga artkaraktärer framgår. SMF förbehåller sig rätten att redigera bilderna innan publicering.

Bidrag och bildinfo skickar du via t ex Wetransfer.com, Sprend.com, Dropbox eller någon annan uppladdningstjänst till SMT-redaktionen: jeppsonATsvampar.se (AT=@). Skriv ”Vårsvamp” + art + ditt namn i meddelandefältet. Bifoga ett meddelande i form av en textfil om fyndplats, datum, dina kontaktuppgifter.

Alla är välkomna att bidra och vi ser fram emot era bilder!
Sveriges Mykologiska Förening

Matnyttiga länkar om vårsvampar


Svengunnar Rymans artikel om svenska vår- och försommarsvampar i Svensk Botanisk Tidskrift
72: 327 – 339 (1978):

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1202415&dswid=-2115
Skriften hittar du till höger-  under ”Open Access i DiVA” -fulltext


Scharlakansskålar i Sverige
SMT 39(3): 28 – 32 (2018)  

https://www.svampar.se/wp-content/uploads/2020/03/SMT_2018-3.pdf


En estnisk presentation av vårsvampar från Naturmuseet i Tallinn:

https://www.loodusmuuseum.ee/kevadseened


Spring fungi to look for:

https://www.discoverthewild.co.uk/post/some-spring-fungi-to-look-for