Gå gärna ut i markerna och leta efter denna svamp. Glöm inte att rapportera alla fynd på Artportalen!

Kameleontskål (Caloscypha fulgens). Bohuslän. Foto Jörgen Jeppson.

Kameleontskål – Caloscypha fulgens – en vårsvamp som är lätt att känna igen. Den är sällsynt men vissa år verkar den komma fram på många ställen i landet ungefär samtidigt. I år har den redan rapporterats några gånger på Facebook – kanske är det en ”kameleontskålvår”. Den växer i ängsgranskog och ädellövskog. Ibland i trädgårdar och parker.

Läs mer här: http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/229