Sveriges Mykologiska Förening bildades i Femsjö 1979. Jag minns så väl när vi samlades i den idylliska lilla kyrkbyn Femsjö i västra Småland med kyrkan, skolan och prästgården. Mest minns jag människorna: Rolf Lidberg och vi andra som kom ner från Sundsvall, Meinhard Moser, Nils Suber och svampvänner från när och fjärran.

Femsjö på Elias Fries´tid. Till vänster ses prästgården där Elias föddes år 1794 och som revs 1854, och till höger kyrkan, där fadern var kyrkoherde.
Fries vid 80 års ålder. Foto: Henri Osti.

Mykologiveckorna i Skåne har etsat sig fast i minnet, med svamputflykter i sydliga bokskogar med speciell funga, möten med Kerstin Bergelin, Sigge Svensson och deras vänner i föreningen Puggehatten. Vid en skånsk mykologivecka kom ”miljögreven” Carl Piper med ekolog och berättade om satsning på ädellövskog istället för granplantager. En högaktuell fråga även idag när mörka, täta monokulturer av gran utan örter på marken breder ut sig och utarmar den biologiska mångfalden. Idag är Carl Piper förgrundsfigur i kampen mot gruvbrytning i den gamla tusenåriga kulturbygden på Österlen. Vid en av skåneveckorna, i Degeberga, spankulerade Olle Persson i bokskogen vid Forsakar och petade omkull tjusiga saffranshättor med sitt paraply. Olle och många andra kära svampvänner var även med på SMF-resan till Jurabergen i Frankrike.

Jag minns med glädje SMF:s styrelsemöten vid Yndeträffarna hos Arne Ryberg i Blekinge. Vid en av Yndeträffarna hade SMF pressträff om bristen på tjänster för mykologer och om att stärka svensk mykologisk forskning. Mats Elfström intervjuades och artiklar publicerades i många tidningar. Kanske bidrog SMF lite grand till att uppmärksamma värdet av svampar och annan biologisk mångfald i vår natur. Några år senare stärktes ArtDatabanken upp. Det världsunika Svenska Artprojektet körde igång med syfte att beskriva Sveriges alla flercelliga arter. Första delen handlade om vackra fjärilar. Snart börjar man i utgivningen komma fram till svampriket. Mycket spännande att se fram emot: digitala nycklar och böcker om våra kära svampar! Styrelsemötena hemma hos Ingegerd och Mats Elfström vid deras skogsgård Skyttla i Östergötland dyker även upp i minnet. Mats skrev kunniga artiklar i vår SMF-tidskrift Jordstjärnan om naturvård. Han berättade i Jordstjärnan om vikten av att bevara biologisk mångfald och om växthuseffekten långt innan Greta Thunberg var född.

Mykologiveckor på våra två stora öar i Östersjön har varit höjdarupplevelser med fynd av sydliga, värmekrävande svampar. Tommy Knutsson och hans vänner på Öland brukar ta oss till sina finaste hot spots, bland annat till legendariska ”Nitares hägn” med djävulssopp och andra skojiga svampar. Nu senast 2017 fick jag och Jacques Melot en härlig svampkick när vi sakta rörde oss in i hassel- och lindskog med idel skojiga svampfynd under mykologiveckan på norra Öland. Under en gotlandsvecka hinkade Svengunnar Ryman och Siw Muskos första dagen upp vatten från ett dike och hällde över pyttesmå fruktkroppar av en sällsynt lökspindelskivling vid Tjaukle. Under mötets sista dag kunde vi alla beskåda raringarna i sin fulla prakt! Irene Andersson har i Jordstjärnan berättat om sina egna och föreningens Skogsriskans spännande svampfynd på Gotland. Bland mykologiveckor kring Stockholm minns jag särskilt när vi exkurrerade i spännande kalkbarrskogar kring Norrtälje i Roslagen. Åke Strid hade rekognoscerat och skrev intressant exkursionsguide och rapport. Åke Strid var även redaktör för Jordstjärnan i decennier tillsammans med Mats Elfström. Häromåret ordnade Elisabet Ottosson en fantastisk SMF-kurs i Roslagen om just kalkbarrskogens funga. Självklart minns jag även när vi i Sundsvall fick äran att arrangera mykologiveckan. Vi lyckades engagera den charmige, unge Tor Erik Brandrud som ledare för en specialkurs om spindelskivlingar, vilket även blev starten för svampbotaniska Borgsjöveckor i nordliga kalkbarrskogar. Det blev även starten för projekt om utforskandet av spindelskivlingar, vårt artrikaste mykorrhizabildande släkte.

Flera mykologiveckor har ägt rum i vår storslagna och vackra fjällvärld. Mykologer i Jämtland och Medelpad hjälptes åt med att ordna mykologivecka bland västra Härjedalens kalkfjäll. Just fjällbjörkskogarna är en mykologiskt spännande naturtyp. För femtio år sedan fanns det produktionsinriktade skogsforskare som diskuterade att plantera nordamerikansk klippgran i fjällnära områden. Men än idag kan vi glädja oss åt kantarell, tegelsopp, blek taggsvamp och många sällsynta svampar bland två meter höga bestånd av nordisk stormhatt i den frodiga fjällbjörkskogen.

Vi har även varit hos Mats Karström och Sonja Kuoljok i Jokkmokk, fascinerats av milsvida urskogar och av gammal renbetad tallskog på sandiga hedar vid Pärlälvens strand. Gunilla Kärrfelt körde mig och Håkan Lindström upp till brända skogar i Muddus nationalpark. På kvällen njöt vi mustig svampsoppa på goliatmusseron. Nu till hösten äger mykologiveckan rum hos Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson och deras vänner i Västgötabergens Svampklubb. Jag ska inför träffen läsa på om platåbergen och om den kalasfina ängen Nohlmarken samt kika på Jan Olssons fina bilder och rapporter om fungan på Kinnekulle, som alla kan njuta av på populära Facebook-gruppen Svampklapp, nu med fler än 40 000 följare.

Jag minns även Stig Jacobsson, Svengunnar Ryman, Birgitta Wasstorp och andra duktiga kursledare vid mykologiveckorna. Vilka härliga minnen av svensk natur från Skånes lummiga bokskogar till Lapplands karga fjällskogar och vilka härliga minnen av svampvänner!

Ett stort grattis till 40-åringen!

/ Jan-Olof