På grund av den rådande situationen med coronaviruset, har det beslutats att årets sista två aktiviteter kommer att ställas in.