Det har kommit till den tidpunkt då vi som arrangörer av Mykologiveckan 2020 behöver ta ställning till om evenemanget blir av eller inte. Som förening har vi beslutat att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utgått från den riskbedömning som bör göras när man arrangerar evenemang. I denna utvärdering tittar man på olika riskfaktorer, om evenemanget berörs av dessa faktorer och vilka åtgärder som arrangörerna bör vidta i så fall. Svarar man ja på många av frågorna skriver Folkhälsomyndigheterna att man bör överväga att ställa in eller skjuta upp evenmanget. 

I fallet för Mykologiveckan berörs vi av flera av de riskfaktorer som myndigheten listar:

  • Vi har ett stort antal deltagare, och vi bedömer att även om om vi minskar på antalet deltagare får vi svårt att uppfylla de krav som Folkhälsomyndigheten rekommenderar när det gäller boende, antal toaletter och fysiskt avstånd. 
  • Vi räknar med att flera av våra deltagare tillhör någon av riskgrupperna.
  • Vi planerar för ett långvarigt evenemang. Folkhälsomyndigheten skriver att långvariga evenemang (mer än ett par timmar) ökar risken för smittspridning. 
  • Vi har inomhusaktiviteter vilket gör det svårt att undvika nära kontakter.
  • Vi behöver hålla avstånd och transportera oss separat till exkursionsmålen vilket kommer att innebära praktiska svårigheter.

När det gäller de planerade kurserna resonerar SMF:s styrelse så här:

Vi arrangörer bedömer att i detta fallet är bättre att följa en försiktighetsprincip. Vi känner att det är bättre att inse att ”vi kunde ha genomfört veckan” i efterhand snarare än att någon blir sjuk och vi får ångra att vi genomfört veckan. 

Den planerade sekvenseringsworkshopen kommer anordnas på annat sätt under hösten.

Ni som har anmält er medverkan och betalat avgifterna kommer att få tillbaka era pengar.

Naturvårdskurs – Fjällvärldens svampar 27-30 augusti. Vi bedömer att kursen går att genomföra enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men med ett begränsat antal deltagare. 

Tallnaturskogens vedsvampar 17-20 september. Genomförs men samarrangemanget med Norge skjuts på framtiden. Ett begränsat antal deltagare.

Musseronernas värld – Tricholoma workshop i Östergötland 8-11 oktober. Vi bedömer att kursen går att genomföra enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men med ett begränsat antal deltagare.

Vedsvampsworkshop #5 13-15 november.  Vi bedömer att kursen går att genomföra enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men med ett begränsat antal deltagare.