Ett måste i allas bokylla! Ädelspindlingar – Guide till svenska naturvårdsarter.

Nu är den äntligen här! Boken ”Ädelspindlingar – Guide till svenska naturvårdsarter”. Detta är nr 12 föreningens skriftserie Mykologiska Publikationer. Ädelspindlingar (Cortinarius undersläktet Phlegmacium) omfattar några av våra vackraste och samtidigt några av våra mest hotade mykorrhizasvampar knutna till restbiotoper i ädellövskogar och kalkbarrskogar. Boken är en översiktlig guide till Läs mer…