Nu är den äntligen här! Boken ”Ädelspindlingar – Guide till svenska naturvårdsarter”. Detta är nr 12 föreningens skriftserie Mykologiska Publikationer.

Ädelspindlingar (Cortinarius undersläktet Phlegmacium) omfattar några av våra vackraste och samtidigt några av våra mest hotade mykorrhizasvampar knutna till restbiotoper i ädellövskogar och kalkbarrskogar. Boken är en översiktlig guide till de svenska naturvårdsarterna med förhoppning om att öka intresset för dessa viktiga miljöindikatorer och bidra till att deras växtplatser skyddas och bevaras. I boken nycklas ca 120 arter ut och beskrivs ingående. Vackra och instruktiva foton finns till alla presenterade arter.

Beställ den i föreningens webbutik


Författare: Johan Nitare, Tommy Knutsson, Tor Erik Brandrud, Thomas S. Jeppesen & Tobias G. Frøslev.