SMFs vårsvampsträff på Kinnekulle – fullbokad, men reservlista finns!

Morchella, Uddevalla. Foto Jörgen Jeppson. Kursen är fullbokad – men anmäl dig gärna till reservlistan! En vårsvampshelg på det västgötska platåberget Kinnekulle. Berggrunden är kalkrik och de lummiga ädellövskogarna och de karga alvarmarkerna är kända för sin mycket spännande funga. Under helgen ägnar vi dagarna åt fältaktiviteter, eftermiddagarna och kvällarna Läs mer…

Vedsvampsträff #7 med temat ”Pyrenomyceter”

Artdatabanken och Biocentrum på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala

På lövved utgör sporsäcksvamparna ett karaktäristiskt och dominerande inslag. Trots det ärde ganska okända och man kan säga att de har kommit lite i skymundan bland andra kryptogamgrupper som till exempel tickor och epifytiska lavar och mossor. Samtidigt utgör de en ekologiskt viktig grupp och det är lätt att göra Läs mer…

Mykologiveckan 2023 i Umeå

Lappticka(Amylocystis lapponica) Foto: Andreas Estensen Det är Björksoppens svampförening som bjuder in till årets Mykologivecka, som kommer hållas i Umetrakten. Mer information om anmälan, logi, kostnader m.m. kommer i SMT 2023-1, samt på hemsidan när numret har kommit i våra medlemmars brevlådor. Mer information om årets Mykologiveckan hittills(pdf).