Mykologivecka 2020- Inställd

Mykologiveckan i Nybro 2020 tyvärr inställd Det har kommit till den tidpunkt då vi som arrangörer av Mykologiveckan 2020 behöver ta ställning till om evenemanget blir av eller inte. Som förening har vi beslutat att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utgått från den riskbedömning som bör göras när man arrangerar evenemang. Läs mer…

Musseronernas värld – Tricholoma-workshop i Östergötland. Fullbokad!

Kursen är fullbokad. Musseroner kan vara krångliga att artbestämma varför vi inbjuder till en Tricholoma-workshop under ett förlängt veckoslut i oktober. Vi utgår från en kursort i Östergötland (ännu ej bestämd) där vi upprättar ett tillfälligt lab. Ta gärna med eget mikroskop och relevant litteratur. Workshopen kommer att bestå av Läs mer…

Workshop- Sekvensera dina svampfynd; från fruktkropp till sekvens!

Artdatabanken och Biocentrum på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala

Fler och fler fascineras av svamparnas mångfald. De senaste årens molekylära bestämningsmetoder har visat att tidigare skattningar av antalet svampar i världen legat rejält i underkant. Dessutom kan flera arter vara svårbestämda i fält och ofta har man kunnat bekräfta och beskriva nya arter baserat på molekylär identifiering när man Läs mer…