Svampens dag

Svampens Dag är ett rikstäckande arrangemang som genomförts årligen sedan starten 2008. Svampens dag inträffar alltid den första söndagen i september. Klicka på länken nedan för att se aktiviteter som kommer hållas dagen till ära. Svampens dag

Inventeringshelg på Kinnekulle: fullbokad- men reservlista finns!

Kursen är fullbokad, men anmäl dig gärna till reservlistan! En inventeringshelg på det västgötska platåberget Kinnekulle. Berggrunden är kalkrik och de lummiga ädellövskogarna och de karga alvarmarkerna är kända för sin mycket spännande funga. Under helgen ägnar vi dagarna åt fältaktiviteter, eftermiddagarna och kvällarna åt bestämningsarbete och inrap­portering på Artportalen. Läs mer…

Mykologivecka i Uppland

Uppsala Viks Mur 29, Uppsala

Välkommen till 2022 års Mykologivecka!. Veckan är förlagd till det naturskönt belägna Wiks slott vid en utlöpare av Mälaren mellan Uppsala och Enköping. Här finns arbetslokaler, matsal och boende samlat och det är nära till många olika slags svamplokaler.  Uppsala Svampklubb bildades 1980 och har som sitt främsta syfte att Läs mer…