Vintersopptreff

Norges Sopp- og Nytteveksters traditionella Vintersopptreff i Oslo blir förmodligen digital. Ha koll på deras hemsida (https://soppognyttevekster.no/) om du är intresserad av att delta.

Mykologihelg och årsmöte

I år kommer Mykologihelgen och Årsmötet hållas digitalt! SMFs årsmöteshelg kommer begränsas till en dag. Tema för föredragen blir svampars taxonomi och systematik, med allmänna översikter och rapporter från pågående forskningsprojekt. Det kommer också en punkt kring SMF:s planerade verksamhet under 2021. Exakt program kommer att meddelas senare på hemsidan. Läs mer…

“Mini-svampedag”

Den danska Foreningen til Svampekundskabens Fremme håller årsmöte. Istället för en tra­ditionell "Svampedag" hoppas man då kunna ordna en "mini-svampedag" med ett eller ett par föredrag. Ha koll på deras hemsida (http://www.svampe.dk/).