International Mycological Congress 12, Maastricht (NL)

International Mycological Association, tillsammans med Dutch Mycological Society och i samarbete med Westerdijk Fungal Biodiversity Institute, kommer att hålla den 12:e internationella mykologiska kongressen ( International Mycological Congress 12, IMC12)," Mer info: https://imc12.org/

Tajgans vedsvampar

Mer info i SMT 2024-1. Detaljer om aktiviteten kommer att publiceras på hemsidan efter att SMT 2024-1 har givits ut.

Mykologiveckan 2024

2024-års upplaga av Mykologiveckan äger rum i sydöstra Småland. Arrangör är SMF i samarbete med Nybro kommun. Exkursionerna kommer att genomföras i såväl skogsmiljöer som öppna betes- och hagmarker. Vi kommer under en spännande vecka att besöka områden som hittills är tämligen okända mykologiskt. Flera av våra exkursioner kommer att Läs mer…