I september 2019 var det 40 år sedan Sveriges Mykologiska Förening bildades. Det hela begav sig 1979 i Femsjö i Småland, Elias Fries födelseort, och var ett resultat av en kallelse till nordiska svampforskare och svampintresserade från eldsjälarna Rolf Lidberg (Sundsvall) och Bengt Sändh (Österbybruk). Ca 80 personer hörsammade inbjudan och inkvarterade sig under ett veckoslut i tält, husvagnar och församlingshem i Femsjö. Efter någon månad hade föreningen redan ca 160 medlemmar. Idag samlar föreningen medlemmar med ett intresse för svamp, både amatörer och professionella, såväl i Sverige som utomlands.

Injudan från 1979

En detaljerad och illustrerad resumé av föreningens historia och verksamhet har skrivits av Åke Strid och finns publicerad i Svensk Mykologisk Tidskrift 30(2): 57 – 91. Åkes artikel finns att läsa här.

Föreningens hedersmedlemmar