Fem tappra SMF-medlemmar kom till Göteborg och tillbringade ett veckslut vid mikroskopen under ledning av Ellen Larsson och Mikael Jeppson.

Foto: Monica Svensson

Det blev genomgångar och övningar i att mikroskopera olika svampsläkten och att känna igen mikroskopiska karaktärer som cystider, setae, basidier, sporer, sporsäckar, parafyser mm.  Alla deltagare som inte redan tidigare hade sitt exemplar, erhöll Janne Nilssons uppdaterade mikroskoperingsbok ”Svamp under mikroskopet”.

Klicka här för att komma till vår webbutik där du kan bland annat köpa mikroskopieringsboken.