Läs om årets föredrag vid SMF:s mykologihelg  17-18 mars i Uppsala.

Tema för i år kommer att vara odlingslandskap och gräsmarker.
Under helgen kommer det även vara försäljning från SMF – shopen!

Ladda ner programmet här.

Föredrag – lördag
13.00–13.10 – Inledning
13.10–13.30 – Uppsala svampklubb: vad är på gång? – Christina Wedén, Uppsala svampklubb
13.30–14.00 – svampar i uppländska gräsmarker: ett exempel – Karin Martinsson, Bergianska
14.00–14.30 – PAUS
14.30–15.00 – hur lever gräsmarksvampar, egentligen? – Petra Fransson, SLU
15.00–15.30 – arbete med svampar i Dalarnas gräsmarker – Anders Janols, SNF Dalarna
15.30–16.00 – PAUS
16.00–16.30 – mångfald och färgprakt i västmanländska naturbetesmarker – Tom Sävström

SMF årsmöte kl. 17. Hämta årsmöteshandlingar här.

Gemensam middag på kvällen!

 

Föredrag – söndag
09.00–09.30 – vad händer med svampsamhällen i kalavverkade skogar? – Kerstin Varenius, SLU
09.30–10.00 – ekhagar i Södermanland – Aleks Tudzarovski & Patrick Björck, Svampklapp
10.00–10.30 – PAUS
10.30–11.00 – spännande doldisar i ädellövmarker – Claes Ingvert, Puggehatten
11.00–11.20 – Svampkonsulenterna: vad är på gång? – Lise-Lotte Bremer
11.20–11.30 – KORT PAUS
11.30–11.50 – SMF: vad är på gång? – Elisabet Ottosson
11.50–12.00 – avslutning

Plats: Sveriges Landbruksuniversitet SLU i Ulltuna/Uppsala.
Adress: Ulls Hus, Almas allé 8, 756 51 Uppsala
Lokal: SLU Ultuna, Ulls Hus, Undervisningsplan 4, Hörsal V, se karta.

Anmälan: Skicka en anmälan per e-post till Marju Remes Castell (Uppsala Svampklubb) (marju.remes.c@telia.com; tel. 073 259 43 48) senast 2018-03-07. Ange om du önskar någon form av specialkost.
Deltagaravgift: 400:- (inkluderar föredrag, eftermiddagsfika och middag). Avgiften sätts in på SMF:s bankgiro 5388-7733 senast 2018-03-07. Glöm inte att ange ditt namn!

Varmt välkommen till Mykologihelg 2018!