OBS! Kursen är fullbokad.
Älvdalens Skjutfält är ett 54 000 ha stort skjutfält strax norr om Älvdalens samhälle. Innan området blev skjutfält var det en kronopark och några domänreservat av absolut högsta klass, som idag är naturreservat, avsattes under den perioden. 

Stora arealer skog används idag för militär verksamhet och andelen gammal kontinuitetsskog på näringsfattig mark är förhållandevis stor. Berggrunden är lättvittrad, terrängen kuperad och det finns många trånga raviner, vattenfall och flera varder, dvs skogsbeklädda förfjäll som ofta är trädlösa. På skjutfältet är skogarna starkt brandpräglade av flera större bränder, bland annat från åren 1902, 2009 och 2018. Tillsammans med mängden småbränder finns här en starkt brandpräglad insektsfauna, t ex flera fynd av raggbock, trots att området ligger på ca 450-785 möh. Området är ett av de björntätaste i Sverige. Tillgängligheten är en utmaning då det råder tillträdesförbud större delen av året. Vi tänkte bo fint men enkelt på Navardalens Vildmarksstation med hemlagad vegetarisk meny, vedeldad bastu och under långhelgen utforska några av Mellansveriges största sammanhängande naturskogar. Vi fokuserar främst på vedlevande svampar men tittar på hela Taigans funga, flora och fauna. Du som deltar bör kunna röra dig obehindrat i skog och mark.

Ledare är Helena Björnström tillsammans med vedsvampsexperten Olli Manninen.

Kursavgift:

SEK 1500:-

Anmälan:

Anmälan görs från och med 2019-07-19 till Helena Björnström: helena_bns@hotmail.com genom att skicka namn, telefonnummer, matpreferenser och e-postadress.

Kursavgiften (1500:-) betalas in till SMF samtidigt som du anmäler dig till Helena. Vid fullbokning av kurs är det först betalning som gäller som turordning. Betala kursavgiften till SMF:s bankgiro 5388-7733. Skriv ”Älvdalen 2019” och ditt namn i meddelandefältet.  Du som anmäler dig kommer att få närmare information från Helena Björnström angående mat och boende.

Mat & boende:

SEK 1500:-