Efter föreningens årsmöte finns det hela tre personer att gratta!

Föreningen har nämligen en ny hedersmedlem som utsetts av Årsmötet. Hedersmedlem är den medlem som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till föreningens utveckling.


Ett stort grattis till vår nya hedersmedlem Ellen Larsson!

Motivering

Ellen är förste museiintendent vid Herbarium GB vid Göteborgs universitet och forskar sedan många år på olika grupper av basidiomyceter: vaxskivlingar, trådskivlingar, tryfflar mm. Hon har beskrivit åtskilliga nya svamparter för vetenskapen, oftast i samarbete med andra forskare. Under perioden 2010 – 2016 var hon ordförande för SMF och bidrog på ett förtjänstfullt sätt till föreningens utveckling och verksamhet. Hon har dessutom genom åren fungerat som sakkunnig ledare vid föreningens aktiviteter, mykologiveckor och kurser. Hon ingår i redaktionen för Svensk Mykologisk Tidskrift.

Två vinnare av Guldkniven 2024

Årsmötet delar årligen ut Guldkniven till den som avsevärt har bidragit till svensk mykologi. Stort Grattis till årets pristagare!

Helena Björnström

Motivering

Helena, med ursprung bland de skånska svamparna, har blivit en välkänd naturvårdsbiolog med hela landet som arbetsfält. Hon har genom sin entusiasm och sitt mykologiska kunnande skapat effektiva verktyg för att identifiera värdefulla och naturvårdsintressanta skogsmiljöer utifrån de ingående svamparterna. Hon har en klar förkärlek till de norrländska sandtallmarkerna och de gotländska kalkbarrskogarna vilket resulterat i många kurser och fältgenomgångar med myndigheter och intresserade naturvårdare och mykologer. Många prickar på Artportalen har det också blivit. Och många inventeringsrapporter. Och många skyddade områden.

Nyligen gav Helena ut en fälthandbok tillsammans med Petra Wikström om de magra sandtallskogarnas fantastiska funga. Boken säljer som smör och efterfrågas över hela Europa.  SMF ser fram emot nya kurser och nya böcker.

Stefan Phalagorn Bergström

Motivering

Stefan är en mångsidig person med många olika biologiska intressen. Bland svamparna har han främst ägnat sig åt de riktigt små, sådana som få människor tidigare har uppmärksammat. Nästan alla arter Stefan samlar måste studeras med lupp och identifieras med hjälp av mikroskop.  Hans noggranna rapportering på Artportalen och på sociala medier har inspirerat ett stort antal svampintresserade att följa i hans spår på jakt efter de små skålarna, prickarna, svamparna som infekterar insekter och nu senast de som växer i vatten. Och allra senast ett svart mögel på en morot i en ICA-butik.

Han leder förnärvarande Artportalens observatörslista för svampar med dryga 3000 rapporterade svamparter. Tillsammans med några likasinnade reser han runt i landet och samlar svampar som han sedan tillbringar många timmar med att artbestämma. Och artlistorna blir långa! Han har även deltagit som kursledare på SMF:s svampträffar och vi ser närmast fram emot att anlita honom som kunnig expert på en kommande vårsvampsträff.