Ett stort grattis!

Under Mykologilördagen(Mykologihelgen) den 12:e mars presenterades 2022 års vinnare av guldkniven – Birgitta Wasstorp. Ett stort grattis! Birgitta har gjort en fin insats för svensk mykologi och är en välförtjänt mottagare av priset. Känner du till en bra kandidat för Guldkniven 2023? Läs mer om vilka som redan har mottagit Läs mer…

Programmet för Mykologihelgen 2022 är spikat!

I år kommer Mykologihelgen hållas digitalt lördagen den 12:e mars. Årsmötet kommer hållas efteråt, kl 15:30. Mykologihelgen – program 10.00-10.10     Inledning och presentation av programmet 10.10-10.50     Henrik Nilsson (Göteborgs universitet) – ”Mellan myensk och myling” 11.00-11.40     Elisabet Ottosson (ArtDatabanken) – ArtDatabankens artnycklar & DNA-sekvensering  11.45-12.25     Anders Läs mer…

Kallelse till Årsmöte 2022

Sveriges Mykologiska förening kallar medlemmar till årsmöte. Tid: lördag den 12 mars 2021 kl. 15.30 Plats: via videolänk Anmälan om deltagande till: https://www.svampar.se/mykologihelg/ I samband med anmälan erhålls en direktlänk till årsmötet. Endast medlemmar kan deltaga. Årsmöteshandlingar kommer vara tillgängliga senast en vecka innan mötet, via: https://www.svampar.se/arsmote-m-m/. Vid begäran kan Läs mer…

Projekt Vår- och försommarsvampar- Upprop

Uppropet pågår fram till midsommar 2021.

Sveriges Mykologiska Förening kommer att lägga upp bilder på vår- och försommarsvampar insända av allmänheten,  (SMF-medlemmar, Svampklappsmedlemmar och andra) på hemsidan under en ny flik, ”Vårsvampar”. Vi vet att många har fina bilder och än är det ju heller inte för sent att gå ut och fota mera. Vår- och försommarsvampar skall ses brett men bör hålla sig till arter som bildar fruktkroppar under vårsäsongen, exempelvis allehanda skålsvampar och murklor, vårmusseron, vårtrattskivlingar, rökpipsvamp, rödskivlingar för att nämna några. (mer …)

SMF:s yttrande

SMF har skickat ett yttrande gällande Skogsutredningens slutbetänkande- Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen.

Skogsutredningen 2019 skulle undersöka  ”möjligheterna och lämna förslag på åtgärder för stärkt äganderätt till skog, nya flexibla skydds och ersättningsformer vid skydd av skogsmark samt hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi.” (mer …)