I år kommer Mykologihelgen hållas digitalt lördagen den 12:e mars. Årsmötet kommer hållas efteråt, kl 15:30.

Mykologihelgen – program

10.00-10.10     Inledning och presentation av programmet

10.10-10.50     Henrik Nilsson (Göteborgs universitet) – ”Mellan myensk och myling”

11.00-11.40     Elisabet Ottosson (ArtDatabanken) – ArtDatabankens artnycklar & DNA-sekvensering 

11.45-12.25     Anders Janols (Idkerberget) – Ängssvampsmarker i Dalarna

LUNCHPAUS

13.15-14.00     Ivona Kautmanová (Natural History Museum, Bratislava) – The genus Clavaria

14.10-14.40     Anders Hildingsson (Länsstyrelsen i Jönköpings län) – Svampar i myndigheternas naturvårdsarbete

14.40-15.00     Fototävling + lite om årets verksamhet i SMF