Loading Events

« All Events

Fungaväkteri-workshop om ängssvampar – svampar i betesmarker och ängar

september 6 - september 8

Dadelvaxskivling (Hygrocybe spadicea), Foto:Anders Hildingsson.

Vill du bli fungaväktare?

Denna träff vänder sig till dig som är intresserad av att själv bidra till uppföljning och inventering av värdefulla ängssvampsmarker. Fungaväkteriet är ett samarbete mellan ideella mykologer, naturvårdsmyndigheter och SLU Artdatabanken med syfte att öka kunskapen om svampar i Sverige. Som fungaväktare är du del i ett nätverk av svampintresserade personer som på ideell väg samlar information och följer upp status för naturvårdsintressanta svampar och deras växtplatser. Den här träffen är framförallt tänkt för dig som vill arbeta långsiktigt med återkommande inventeringar av ängssvampar, men kanske också på sikt med andra svampar.

Under helgen kommer vi besöka några av Jämtlands finaste ängssvampsmarker och utbyta kunskaper och erfarenheter av en av våra mest spännande svampgrupper – CHEG-svamparna! Vi kommer att prata om inventering och uppföljning av svampar i gräsmarker och testa metoderna i fält. På kvällarna ägnar vi oss åt praktiskt bestämningsarbete och genomgång av dagens fynd. Vi kommer också diskutera hur vi dokumenterar våra fynd i Artportalen och för sekvensering.

Arrangörer: Bodil Carlsson, Johan Staaf, Anders Hildingsson & Elisabet Ottosson

Preliminärt program

Fredag 6 september

18.00 Middag.

19.00 – 21.00 Inledning med presentation av traktens natur och av ängssvampar. Inventering av gräsmarkssvampar. Genomgång av exkursionslokalerna.

Lördag 7 september

08.00 Frukost.

09.00 Exkursion, fältlunch.

15.00 Eftermiddagsfika.

16.00 Bestämningsarbete.

18.00 Middag.

19.00 – 21.00 Bestämningsarbete. Genomgång av utställning. Dokumentation. Inrapportering i Artportalen Ängssvampars ekolog och utbredning. Eventuellt föreläsning och presentation av olika släkten.

Söndag 8 september

08.00 Frukost. Städning av rum, utcheckning.

09.30-12.00 Kort exkursion i närområdet.

Kostnader

Kursavgift: Ingen kursavgift men du behöver vara medlem i SMF för att delta på föreningens kurser.

Logi och mat: Vi kommer att återkomma med detaljer kring gemensamt boende och mat och de kostnader som uppkommer för detta.

Anmälan          

 Anmälningsperioden är 1 juni – 1 augusti. Du anmäler dig genom att skicka ett mail till Majken Ekstrand (majken@svampar.se) tidigast 1 juni. Eftersom kursen är ett utbildningsinitiativ i ett fungaväkteriprojekt kommer några platser att vara vikta åt svampintresserade med lokal förankring. Dessa har för avsikt att driva väkteriverksamheten vidare i Jämtland. Resterande platser erbjudes övriga SMF-medlemmar som vi hoppas kan vara intresserade av att starta och driva fungaväkteriverksamhet i sina hemtrakter. Först-till-kvarnen-principen tillämpas. Du kommer att få besked av Majken om du är antagen och får sedan information om boende och kostnader. Detaljer om utrustning och organisation kommer att skickas ut i god tid före kursen.

Välkommen till Jämtland!

 

 

 

 

 

 

Details

Start:
september 6
End:
september 8
Event Categories:
,