Workshop – tema Grannaturskogens vedsvampar- Fullbokad!

Sveriges Mykologiska Förening och Taigans vedrullarklubb bjuder in till workshop med tema Grannaturskogens vedsvampar. 23–25 augusti träffas vi i Malung och utforskar högproduktiv grannaturskog, framför allt i Lybergsgnupens Naturreservat.

Fungaväkteri-workshop om ängssvampar – svampar i betesmarker och ängar

Vill du bli fungaväktare?

Denna träff vänder sig till dig som är intresserad av att själv bidra till uppföljning och inventering av värdefulla ängssvampsmarker. Fungaväkteriet är ett samarbete mellan ideella mykologer, naturvårdsmyndigheter och SLU Artdatabanken med syfte att öka kunskapen om svampar i Sverige. Som fungaväktare är du del i ett nätverk av svampintresserade personer som på ideell väg samlar information och följer upp status för naturvårdsintressanta svampar och deras växtplatser.