Sveriges Mykologiska Förening bildades i Femsjö i Småland i augusti 1979.

Föreningen verkar för:

  • en bättre kännedom om Sveriges svampar och svampars roll i naturen
  • skydd av naturen och att svampplockning och annat uppträdande i skog och mark sker under iakttagande av gällande naturvårdslagar
  • att kontakter mellan lokala svampföreningar och svampintresserade i landet underlättas
  • att kontakt upprätthålls med mykologiska föreningar i grannländerna
  • en samverkan med mykologisk forskning och vetenskap.

Mer info

Föreningens bankgiro-nummer och info om medlemskap finner du här:

Bli medlem